מוא"ז הגלבוע: ממשיכים יחדיו ובמלוא התנופה!

ישיבת מליאה ראשונה וחגיגית לאחר הבחירות


באווירה חגיגית במיוחד, ובהשתתפות תושבים, עובדי המועצה, חברי המועצה החדשים והישנים, וכמובן, ראש המועצה הנבחר, התכנסה מליאת מוא"ז הגלבוע, לדיון ראשון מאז הבחירות. במסגרת הישיבה החגיגית הושבעו חברי המליאה המייצגים את כל יישובי המועצה. תחילת הישיבה הוקדשה לפרידה מרגשת מחברי מליאה שסיימו את תפקידם, ואיחולי הצלחה וברכה לחברי המליאה הממשיכים לכהן וכמובן למצטרפים החדשים.

מליאת המועצה החדשה בגלבוע מציגה הרכב איכותי של חברי מליאה, אשר ברובו, מורכב מחברים הממלאים תפקיד זה לראשונה: במליאה מכהנים 37 חברים וחברות, מתוכם 21 חברות וחברים חדשים, אשר יחד עם הוותיקים, ייקחו חלק מההחלטות וסדר היום של המועצה בשנים הקרובות.

ראש המועצה, עובד נור בירך בפתיחת הישיבה ואמר כי "זכינו בדבר החשוב ביותר מציבור הגלבוע, והוא- אמונו. זוהי מחויבות משמעותית ועלינו לא לשכוח זאת לרגע. טובתם של תושבי הגלבוע- הינו הדבר החשוב ביותר בעשייתנו".

חלק חשוב בישיבה כלל את בחירתם (פה אחד!) של שני הסגנים: דודי בונפיל והישאם זועבי, אשר נבחרו להמשיך בתפקידם החשוב, וזאת לאחר שראש המועצה ביקש מהם לרכז סמכויות ופעילויות בתחום הפיתוח והשירות לתושב. עוד כללה הישיבה הראשונה הסבר על הרכב וועדות המליאה, הסבר על מסגרת תקציב המועצה, האצלת סמכויות לוועדים המקומיים החדשים, ואישור תב"רים.

ישיבת המליאה הראשונה נוצלה גם להדגש ותיאור על המשך מדיניות השקיפות והבקרה, יחד עם נורמות של מנהל תקין ומקצועיות, שהחל בה ראש המועצה עובד נור, בקדנציה הקודמת. מדיניות זו מהווה בסיס לשינוי בתחום התרבות והמקצועיות הארגונית, ותודעת השירות בגלבוע. כך למשל הובהר לחברי המליאה כי כל ישיבות המליאה מוקלטות ומתומללות, כחלק משקיפות וחוקיות נוהל ישיבות מליאה.

ישיבת מליאה חגיגית

בנוסף, הדגיש עובד נור את המשך ההובלה המשותפת והמשתפת בגלבוע: "אנו הנציגים של כולם! בפנינו ניצבים אתגרים המשותפים לכולם. בסופו של דבר, אנחנו מחויבים להצביע על הכיוון, ואחרי זה להוביל למה שנכון וראוי לעשות. אנו נשבעים היום אמונים למועצה אזורית הגלבוע. זוהי השבעה והתחייבות לראיית כלל הצרכים של כל הישובים. ביחד! תחת הנהגתי תמשיך המועצה לפעול ביחד. אין לנו דרך אחרת!"

ישיבת מליאה חגיגית

ישיבת מליאה חגיגית

ישיבת מליאה חגיגית