קדימה, בדחיפה ובהנאה גדולה!

תכנית ייחודית בגני הגלבוע, לקידום פעילות ספורטיבית והיכרות עם מיומנות רכיבה על אופניים


במחלקת החינוך ובמחלקת הספורט שבמוא"ז הגלבוע, פועלים מתוך הבנה שהגיל הרך הוא בעל חשיבות רבה בהתפתחות יכולתו המוטורית, החברתית, הרגשית והקוגניטיבית של הילד. לפני כחודשיים, החלו המחלקות במוא"ז הגלבוע, בקידום פרויקט "תנועה והנאה" בגני הילדים שבמועצה.

במסגרת הפרויקט רוכבים ילדי הגן על "אופני דחיפה"- אופניים יעודים לגילאי 4-6 ללא פדלים כאשר ההתקדמות נעשית תוך שהרוכב דוחף את האופניים והגוף קדימה ומשתמש בשיווי המשקל, במבט, ביציבה. האופניים הללו משפרות ומחזקות משמעותיות מיומנויות ויסודות רכיבה ומוטוריקה ומהוות שלב שאחריו ניתן להעביר ילדים ישירות לרכיבה על אופניים ללא גלגלי עזר.

יאיר ילובסקי, ראש מינהל החינוך בגלבוע: "ילדים אוהבים תנועה! עבור הילדים התנועה היא צורך ראשוני והיא נחוצה להתפתחותם. הספורט מאידך, הוא כלי לחינוך, והקניית מיומנויות, ומכאן נגזרות הפעילויות שאנו מקדמים. הפרויקט מתקיים ב-9 יישובים בגלבוע, בגני החובה של המועצה, ותופס חלק משמעותי בתוכנית הפעילויות הבלתי פורמליות בתוך גני הילדים".

מסגרת הפעילות כוללת פעילות מחוץ לגן, בשבילי היישוב ובמגרש הספורט המקומי. זו השנה הרביעית שפרויקט ייחודי זה מתקיים בגלבוע, כאשר כל שנה ושנה מתווספים לו תובנות חדשות לפעילות. מעבר למושגי היסוד ברכיבת אופניים, הפרויקט כאמור מבקש להקנות מיומנויות חברתיות, כחיזוק הביטחון עצמי של הילד, ועבודת צוות. ערכים אלו מצטרפים לחינוך לאורח חיים בריא ותזונה נכונה, תוך שילוב משמעותי של נושא זהירות בדרכים, כרכיבה בטוחה עם קסדה ובתוך סביבה מיושבת.

הרוכבים הצעירים

הפרויקט נכתב כתוכנית ע"י שחף רמות, מנהלת ומאמנת בקבוצת האופניים "500 וואט עמקים- גלבוע", ובליווי צמוד של מח' הספורט, בראשותו של שלומי אייל. הפעילות עצמה מתבצעת ע"י מדריכי קבוצת האופניים, ובכוונת אנשי החינוך והספורט בגלבוע, להרחיב פעילות זו לגנים נוספים במועצה. "חשיבות הפרויקט "תנועה והנאה" היא ביצירת תהליכי למידה שמתרחשים כאשר הילד מתנסה ופועל בסביבתו". מספרת שחף רמות. "בתהליך שכזה מתפתחים ומשתכללים מנגנוני התפיסה ותהליכי החשיבה של הילד".