התנדבות בונה קהילה בגלבוע!

חיבוק חם למתנדבי מסע האופניים הערכי


פתיחת ישיבת מליאת מוא"ז הגלבוע, הוקדשה לטובת הוקרה וציון לשבח לערן שקולניק ומשה אריאלי ("מוסלי"), מקיבוץ יזרעאל. השנים נותנים משמעות מרגשת לערך ההתנדבות בגלבוע, כאשר למעלה מ-12 שנים ברציפות הם מתנדבים ללוות, ולדאוג לכל הצד הלוגיסטי של מסע י"ב של החינוך ההתיישבותי.

עובד נור, ראש המועצה: "אני מקפיד להגיע כל שנה לבקר את הנוער הנפלא, ובכל פעם פוגש שם את מוסלי ושקולניק, בשטח המאובק,לעיתים בבוץ, בקור של חודש דצמבר, תוך שהם שוקדים על תכנון, בנייה, הרכבה וביצוע של כל מיני מרכיבים חשובים לבטיחות הרכיבה, ונוחות השהייה של בני הנוער במדבר."

אותו מסע אופניים מפורסם של התנועה הקיבוצית משלב בין ההנאה ברכיבה משותפת במרחבי הערבה לבין העצמה ערכית-רעיונית, תוך דגש לתרומה לחברה, כאשר על הפרק עומד עידוד ההתגייסות לשירות צבאי משמעותי, וביצוע שנת שירות בקהילה. משלחת בני הנוער מהגלבוע מהווה, באופן מסורתי, מבין המשלחות הגדולות מקרב כלל המשתתפים, המגיעים מהחינוך ההתיישבותי מכל רחבי הארץ.

חיבוק חם למתנדבי מסע האופניים הערכי

עובד נור: "רוח הגלבוע- רוח של תרומה והעצמה! ההתנדבות הינה מופת לכולנו לערך המשמעותי המיצג את רוח הגלבוע. דרכה אנו רואים את ביטוי המנהיגות, חיזוק הסולידריות החברתית ותרומה לחוסן האישי והקהילתי. בשמי, בשם הנהלה, חברי המליאה, בני הנוער, מדריכי הנוער בישובים, וכל עובדי ותושבי הגלבוע- תודה למוסלי ולשקולניק!"