הביטחון האישי בראש סדרי העדיפות- שבחים לאנשי הביטחון בגלבוע


קב"ט המועצה, גיא איצקוביץ', יזם ישיבת חתך עם סגל השוטרים הפועלים בכל רחבי המועצה האזורית הגלבוע, בהובלת ראש מחלקת ישובים במג"ב, נצ"מ ניסים סער, וקצין הישובים מג"ב צפון, סנ"צ טליע שאנן.

בראש סדר הדברים עמדו האתגרים בגזרה במסגרת פיילוט "אחדות הפיקוד". מדובר בפיילוט שהחל לפני כשנה בכמה מועצות אזוריות, במסגרתו עוברים המש"קים האזורים בגלבוע, להיות תחת אחריות פיקודית של תחנת עפולה ("משטרה כחולה"), במקום אחריות מג"ב. הפגישה השבוע נועדה להצגת הפערים לשיפור וכן לשימור, כאשר קציני מג"ב משבחים ומחמיאים לתפקוד אנשי הביטחון בגלבוע.

גיא איצקוביץ, קב"ט המועצה: "היה לנו חשוב להציג את עמדת המועצה והתושבים בנוגע לפיילוט, ואנו שבעי רצון מכך שנצ"מ ניסים סער, חזר והדגיש כי מחויבות המש"קים היא קודם כל לנעשה בגלבוע, וכן שיבח את גורמי הביטחון המקומיים, על הנוכחות והפעילות בשטח, המהווים כגורם מרכזי בירידת האירועים בגזרת הגלבוע."

בין מגוון הפרויקטים המקדמת מחלקת הביטחון בגלבוע בימים אלו הציג קב"ט הגלבוע את התקדמות פרויקט "ביטחון האישי במרחב הכפרי", של משרד לביטחון פנים. זהו פרויקט הנשען על תפישה ביטחונית-מרחבית חדשה, שגובשה בשיתוף מלא של הנהגת הגלבוע, אשר הצביעו על צרכי בטחון מיוחדים המאפיינים את האזורים הכפריים, השוכנים בסמוך לגדר הגבול.

במסגרת התכנית זוכה מוא"ז הגלבוע, לתמיכה ישירה (ללא צורך בהשתתפות המועצה!), על סך של כ-2.5 מיליון שקל. תקציב זה מופנה לטובת רכישה והקמה של שלל מרכיבי בטחון, כגון: שערי בטחון, חיישני תנועה ומצלמות, השלמת גידור, תעלות עפר, עמודי תאורה "חכמים", ועוד. קב"ט המועצה, מרכז את כל הצרכים הביטחוניים ברחבי המועצה, ובשיתוף ליטל יהושע (תכנית "עיר ללא אלימות"), מיישמים את התכנית להגברת הביטחון בגלבוע.

הביטחון האישי בראש סדרי העדיפות- שבחים לאנשי הביטחון בגלבוע

כל גורמי הביטחון בגלבוע, ביקשו לנצל את הישיבה הנרחבת לצורך הוקרת פעילותה של חנה ישראלי, השוטרת הקהילתית באזור התענך, אשר קיבלה תעודת הצטיינות ממפקדי מג"ב על פועלה ומסירותה.

ביטחון אישי.jpg112

ביטחון אישי11