החלה בניית תחנת שאיבה חדשה סמוך להרחבה באומן, בעלות של כ- 3.8 מיליון שקל!

התחנה החדשה מאפשרת מעבר כמות גדולה בהרבה, של מי ביוב, בקו המשרת את כל גוש אומן, שבחבל התענך.


מוא"ז הגלבוע, באמצעות תאגיד "קולחי הגלבוע", החלה בהקמת תחנת שאיבה חדשה לביוב, בפאתי שכונת ההרחבה החדשה בישוב אומן, סמוך לאפיק נחל הקישון. עלות הפרויקט נאמדת בכ- 3.8 מיליון ש', ובנייתו תארך כ- 8 חודשים. עם הקמת תחנת השאיבה החדשה תעלה משמעותית יכולת סניקת מי הביוב של הקו, העובר בכל גוש הישובים באזור גוש אומן.

התחנה החדשה מתוכננת להפעיל 3 משאבות גדולות ומתקדמות, ותהיה בעלת יכולת סניקה של 170 מ"ק לשעה. הקמת התחנה תהווה פתרון מידי לשפכי ההרחבה החדשה באומן, ובהמשך תביא להפסקת פעילותן של 3 תחנות שאיבה ישנות יותר הפועלות היום בישובים גדיש, ניר-יפה, והתחנה הישנה במרכז הישוב אומן.

עובד נור, ראש המועצה: "המועצה בעיצומה של עשייה נמרצת, המתקיימת לצד המשך הצמיחה האינטנסיבית בכל התחומים. פיתוח תשתיות הביוב הינו אבן ייסוד ותנאי הכרחי לפיתוח ועידוד בנייה מאסיבית, ומענה איכותי לצרכים העולים מהצמיחה הדמוגרפית המרשימה בגלבוע. התחנה החדשה באומן מהווה נדבך חשוב בשיפור השירות לתושבים, ובהפניית המשאבים שלנו לשדרוג התשתיות הזורמות בכל יישובי הגלבוע".

תחנת אומן החדשה תוקם בסטנדרטים הגבוהים ביותר, לרבות ציוד אלקטרומכני חדיש ומודרני, כאמור מתוך רצון למענה להתפתחות הדמוגרפית המואצת באזור. להבדיל מהתחנות הישנות, הרי שהתחנה החדשה תכלול מתקני קדם טיפול, דבר המקטין את כניסת הפסולת המוצקה, המהווה היום מפגע הגורם לתקלות הן בתחנות והן בצנרת ההולכה.

"התחנה החדשה תטפל בספיקות שיותאמו ליחידות דיור החדשות באזור כולו, מתוך ראייה צופה פני עתיד, והמטיבה את השירות לתושבים עד שנת 2040". אומר מוחמד אלבחירי, מנכ"ל קולחי הגלבוע. "בשלבים הראשונים התחנה תטפל בכ-480 יחידות דיור, וותיקות וחדשות, ובהמשך אם התרחבות הבניה באזור, ובהתאם ליכולת התחנה החדשה, היא תטפל במספר כפול של יחידות הדיור בכל יישובי גוש אומן."

החלה בניית תחנת שאיבה חדשה סמוך להרחבה באומן

אם סיום בנית התחנה היא תחובר במערכות בקרה הישר למשרדי תאגיד "קולחי הגלבוע", לצורך ניטור ואחזקה שוטפת. בניית תחנת שאיבת הביוב החדשה מהווה את יריית הפתיחה לפרויקט הבנייה הגדול המקודם באזור, במהלכו יחוברו כל תחנות השאיבה "למט"ש תענך" (מתקן טיהור שפכים), שיהווה כמתקן קצה. מדובר במתקן חדש, בעלות כוללת של כ- 30 מיליון שקל אשר סיום בנייתו יציב את מוא"ז הגלבוע בשורה הראשונה של הרשויות, העומדות באמות המידה הגבוהות והנדרשות, לצורך עידוד תנופת הבנייה וטיפוח ופיתוח התשתיות.