שלב סופי בבניית מבנה הקבע בביה"ס החדש סמוך לבית-אלפא


כשלושה חודשים בלבד לאחר תחילת שנה"ל תשע"ט, החלה יציקת הגג למבנה הקבע של ביה"ס היסודי החדש, הנבנה סמוך לקיבוץ בית אלפא. זהו שיאו של שלב א', המבטיח כי בתחילת שנת הלימודים הקרובה (תש"פ), יעמוד לרשות התלמידים והמורים, מבנה קבע בעל 6 כיתות! את המבנה החדש יאיישו ילדי שכבת כיתה א' החדשים (3 כיתות מתוכננות), יחד עם ילדי שכבת כיתה ב', הלומדים השנה במבנים יבילים בסמוך.

עובד נור, ראש מוא"ז הגלבוע: "אין בלתי אפשרי כשעושים את הדברים נכון, וקשה להפריז בחשיבות הקמת ביה"ס, ועמידה שלנו בלוחות הזמנים שנקבעו. לאורך כל תהליך הקמת ביה"ס, אנו מזהים את כל המרכיבים שאנו מצפים מהחינוך בגלבוע, ברוח החזון שגיבשנו, ועל כך יש לברך בחום את כל העוסקים במלאכה. בראש הדברים עומדים ערכי המעורבות, שיתוף הציבור והשייכות לגלבוע."

מעבר לכך שבגלבוע עומדים בהבטחתם למבנה קבע בשנת הלימודים הקרובה, מעדכנים בסיפוק רב, גורמי המקצוע במועצה, על ריכוז מאמץ לצורך קידום במקביל של שלב ב', בהקמת ביה"ס. שלב זה יכלול מבנה נוסף בעל 6 כיתות, וכן עוד 2 מבני קבע למנהלה וספרייה. במוא"ז הגלבוע מתכוונים להתקדם בעבודות כך שעד תחילת שנה"ל הקרובה, יעמדו לרשות בית הספר גם מבני המנהלה והספרייה החדשים. סך עלות הפרויקט (כל שלבי הבניה), מוערכים בכ- 20 מיליון ש', אותם מגייסת המועצה ממשרד החינוך.

עובד נור: "כל שלב בבניית בית הספר הוא מורכב, ומלווה בהשקעה של למעלה מ-6 מיליון ש"ח, לכן אני מעדיף להיות זהיר בהצהרות, ועם זאת בבית הספר הזה שברנו כבר שיאי תכנון ובנייה ברמה הארצית. הוכחנו שניתן לעשות מה שנראה בלתי אפשרי, ועשינו זאת בזכות היצמדות לערכי חזון העשייה בגלבוע: צוות איכותי במועצה הפועל בשיתוף עם התושבים, באחריות ובמקצועיות גבוהה. רק כך נמשיך לממש את החזון להפיכת הגלבוע למקום עליו אנו חולמים".

בהמשך לדברי ראש המועצה ראוי לציין כי תחילת שנה"ל הנוכחית אכן שיקפה בגלבוע תהליך של בניה חסר תקדים: בשל עיכובים בירוקרטים הוחלט, חודש בלבד לפני פתיחת שנה"ל, לוותר על השימוש בכיתות הישנות של המוסד החינוכי "גלבוע", ובמקום זאת לבנות במהירות שיא, ביה"ס חדש במבנים יבילים, אשר משמשים את התלמידים השנה.

ביה"ס החדש בבית אלפא, נותן מענה איכותי לצרכי חינוך בוערים, ובראשם ניסיון לרווח את ביה"ס היסודי עמק-חרוד, מביה"ס היסודיים הגדולים בארץ. המקום נבנה במתכונת של "ביה"ס צומח", כך שבכל שנת לימודים חדשה, תפתח כיתה א' חדשה, ובסוף יהיה זה בי"ס שיכלול 18 כיתות, בהם ילמדו כ-500 תלמידים, לאורך כל שדרת הלימוד של ביה"ס ייסוד שש-שנתי.

יציקת גג בבית הספר החדש בבית אלפא

מוטיב מעניין, הנאמן לחזון החינוך בגלבוע, מזמן לתלמידים בבית אלפא, תהליך של שייכות אל המקום ואל חברת הילדים, תוך מעורבות פעילה ומעצבת בהקמת בית הספר. שנה"ל הנוכחית כוללת פעילות עשירה אותה מקיימים התלמידים, הנשענת על החוויה המרתקת בהיותם שותפים בהקמת מבני הקבע הנבנים בסמוך למקום לימודיהם.