חוקרים את המרחב הכפרי


לאור המצוינות הניהולית והארגונית של מוא"ז הגלבוע, ומתוך רצון לחקור לעומק את עקרונות המרחב הכפרי, נבחרה המועצה לארח בגלבוע, את 22 חניכי קורס הצוערים היוקרתי לשירות המדינה.
הצוערים המצטיינים לומדים בטכניון תואר שני בתכנית המכשירה אותם למומחיות בשלטון המקומי, ולהשתלבות לתפקידי מפתח ברשויות מקומיות בפריפריה. במהלך ביקורם נחשפו הצוערים לעבודת אגפי המועצה, ולמדו אודות האתגרים עמם מתמודדת המועצה. עובד נור, ראש המועצה, הציג בפניהם את האתגרים התכנוניים במרחב הכפרי, ואת השילוב בין שטחים פתוחים לשטחים בנויים. בנוסף, סקר את עקרונות השלטון הדו-רובדי, ואת דרכי העבודה אל מול משרדי הממשלה, וכמובן הרחיב בנושא החינוך בגלבוע המשלב בין מגזרים שונים ומאחד ביניהם תחת חזון משותף אחד.
עוד כלל הסיור ביקור בכל סוגי ההתיישבות במועצה (קיבוץ, מושב, כפר), כאשר לאורך הסיור זכו הצוערים להסברים מפורטים מפי אביב בארי, מתכנן המועצה, ומיוסי עמר עוזר מהנדס המועצה.

חוקרים את המרחב הכפרי