קורס למזכירים ומנהלי קהילה במגזר הכפרי - 2019

המחשה: פרי פיק


קורס למזכירים ומנהלי קהילה במגזר הכפרי - 2019


רקע
במסגרת השינויים שחלו בשנים האחרונות במסגרות היישוביות במרחב הכפרי, נדרשים כיום מנהלי הקהילה
והמזכירים לניהול מקצועי, המתבסס על ידע והבנה בתחומים רבים: כלכלה, משפט, תכנון, רווחה, מנהיגות,
חברה וקהילה ועוד. ההכשרה המוצעת תיתן בידי המשתתפים את הכלים המתאימים, הידע והמידע – על מנת
להצליח בתפקיד.
אוכלוסיית היעד - מזכירים, מנהלי קהילה, חברי ועדים מקומיים ובעלי תפקידים מרכזיים ביישוב הכפרי –
כאלה המכהנים בתפקיד כבר עתה, וכן כאלה המעוניינים להכשיר עצמם למילוי תפקידים אלה בעתיד.
משך הקורס ומועדיו -
15 מפגשים בני 4 שעות אקדמיות כ"א, בסה"כ 60 שעות.
הקורס יתקיים בימי שני, בין השעות 16.00 – 19.15
פתיחה: יום שני - ו' אדר א' תשע"ט, 11.2.19
מיקום – מרכז ההדרכה של המפעם האזורי )סמוך למועצה האזורית עמק יזרעאל – ע"י קיבוץ מזרע(.
ניהול מקצועי: מיכל רוזנברג, חברת אשחר – ארגון שירותי חברה ורווחה בע"מ.
תעודה – מסיימי הקורס יקבלו תעודת סיום של המפעם – משרד הפנים.
עלות ההשתלמות – 0701, ₪ כולל כיבוד קל וחומרי לימוד
הרשמה ותשלום – קישור לטופס הרשמה מקוון
תנאי ביטול – עד לתאריך 4.2.19 יתקבל החזר מלא.
ביטול לאחר מועד זה – תשלום של 50% מעלות הקורס.
שימו לב - קיום הקורס מותנה במספר נרשמים מינימלי לקורס

מספר המשתתפים מוגבל – הקדימו הרשמתכם!
בברכה
אלה אילת
מנהלת מפעם עמק יזרעאל

תכנית הקורס:

קורס מזכירות במרחב הכפרי

קורס מזכירות

קורס מזכירות במרחב הכפרי

קורס מזכירות במרחב הכפרי