אומרים מילה טובה- זה מעלה חיוך


הנהגת התלמידים של תיכון "אורט אחווה" (סמוך לנאעורה), וחט"ב מוקייבלה (המשתייך אף הוא לרשת אורט), פתחו את אירועי יום המילה הטובה בגלבוע, בביקור מרגש במועצה, ובהחתמת עובד נור, על אמנה לשיח מכבד. הנהגת התלמידים, לוותה ע"י מנהלי בתיה"ס: תאיד אל-ג'מאל (חט"ב מוקייבלה), ועבד אבו-אחמד (אורט אחווה), ויחדיו הציגו בפני ראש המועצה, את הפעילויות המגוונות שיעשו במהלך השבוע, והמבקשות לאפשר חוויה של קבלת מחמאה והתרוממות רוח, שישמשו כקרקע פורייה לדפוסי התנהגות אלה למשך השנה כולה.

"זהו שיקוף מצוין של רוח הגלבוע שאני כה מאמין בה- קהילה המחפשת את הטוב! קהילה של שותפות גורל, ואהבת האדם". אמר בגאווה עובד נור, ראש המועצה. "כולנו נהיה אנשים טובים יותר, ובכך נהפוך לחברה טובה יותר, עם נדע כל בבוקר לקום ולומר- תודה! לקדש את הכרת הטוב, להשתאות על הפלא המאחד, ולהודות ולשמוח על מה שיש. יש לנו בגלבוע, אחד את השני, וזה כבר המון". בהמשך לדברי ראש המועצה, ציינו בגאווה גורמי החינוך בגלבוע, בראשותו של יאיר ילובסקי, על זהות העקרונות והערכים המלווים את "יום המילה הטובה", המתכתבים באופן מושלם עם החזון והמעשה החינוכי בגלבוע.

בין שלל האירועים שקיימו בתיה"ס בגלבוע (המשתייכים לאורט), ניתן היה למצוא קבלת פנים חגיגית למורים, חלוקת מגנטים עם מילים טובות לכל באי בתיה"ס, הכנה וחלוקה של עציצים מעוצבים, פלקטים וסטיקרים עם מילות תודה והוקרה, הגעה לביה"ס "העמק" וחלוקת מדבקות לרופאים, לאחיות ולחולים, וכן חלוקת "מתנות תודה", בקרב כל חמשת הכפרים בגלבוע, ועוד פעילויות מרובות אשר מבקשות לפעול למען האחווה והכבוד, ולמען שינוי אמיתי ביחסים בין אדם לחברו.

יום המילה הטובה בגלבוע

"יום המילה הטובה", הינו מיזם של תלמידי בתי הספר התיכונים וחטיבות הביניים של רשת אורט ישראל, בניסיון ליצור שינוי תרבותי בשיח הישראלי במשך כל השנה. אולם הרלוונטיות שלו גוברת יותר כעת- דווקא בימים אלה לקראת בחירות שהשיח ברשתות וברחוב נהיה יותר ויותר אלים, לוקח הנוער אחריות ומבקש לעשות שינוי.

יום המילה טובה בגלבוע