להצמיח קהילה משותפת ולחבר את דור העתיד לקרקע- נחנכה גינה קהילתית חדשה בגלבוע


בימים בהם ונדמה כי הנוער נסחף בעיקר אל עבר פיתוחים טכנולוגים, במוא"ז הגלבוע מבקשים להמשיך ולתמוך בהתארגנויות ובמסגרות המעצימות את חיבור שבין התושבים (בדגש בני נוער), לבין החקלאות, אהבת הטבע והסביבה, ותרומה לקהילה. מכאן כבר קצרה לחנוכת גינה קהילתית חדשה בבית הספר עמק- יפה, במטרה מוצהרת לתרום משמעותית לפיתוח אותם ערכים, במועצה אשר מאופיינת כאחת מהמועצות הגדולות בשטחיה החקלאיים, והחקלאות היא לה ערך ודרך.

כחלק מסיים חגיגות ט"ו בשבט, נערך טקס חנוכת הגינה הקהילתית, המהווה יוזמה של בית הספר לשיתוף פעולה קהילתי. הקמת הגינה מבטאת את חיזוק הקשר עם קהילת גוש אומן ותכלול פעילויות כמו הגעת גני הילדים מהאזור, לשתילת פרחים וירקות, ולימוד על החי והצומח בגינה. במקביל, יקימו בני הנוער במקום פעילות טבע, והמבוגרים ילמדו וילמדו על צמחי רפואה, ויעבירו הלאה את מסורות תרופות הסבתא שלהם לקהילה.

"באמצעות הגינה נאפשר לתלמידים ולקהילה- ללמוד וללמד באופן הדדי, ויחדיו להעשיר ולהעצים את חוויית העשייה, סביב המשאבים השייכים לכולנו: האדם, האדמה והטבע". אומר קובי רויימי מנהל ביה"ס עמק-יפה. "המטאפורה העומדת לנגד עינינו: בית הספר כ"עץ הדעת"– גבוה ורחב, מלא בפרי, ומהווה מקור לחומר גלם. שורשיו הם מרכז ביה"ס, אך ענפיו מכסים את יישובי הקהילה שמסביבו. אנשי הקהילה באים לשבת בצלו, ונזהרים לא לנצלו יותר ממה שראוי כדי שלא יאבד מיופיו ומעוצמתו."

נאמנים לחזון הגינה הקהילתית, כללה חנוכת הגינה שלל פעילויות והפעלות קהילתיות מרגשות. כל הפעילויות בוצעו על ידי תלמידי ניר-יפה, וכללו תחנות הפעלה למשפחות, לרבות; יצירת עציץ המשקה את עצמו, תבלינים בתבניות ביצים, חידון מציאת צמחים ועוד. יחדיו הניחו כל המשתתפים פסיפס שיצר את שלט הכניסה המהודר לגינה, וכן יצרו עבור הגינה 3 דחלילים לשמירה על היבול.

"בגלבוע פועלים ושומרים על הקרקע וגאים לחנך כך את ילדנו". אומר עובד נור, ראש המועצה. "ההשקעה בגינה קהילתית טומנת בחובה תרומה משמעותית לסביבה, לקהילה, והפיכתה למוקד משיכה. ניסיון העבר, והפעילויות המתוכננת במקום, מעמידים את הגינה ככלי משמעותי וחינוכי, המעצב קהילה, ומהווה פלטפורמה ליוזמות של פיתוח סביבתי, והצמחת מנהיגות ואקטיביזם חברתי מבורך."

גינה קהילתית באומן

הגינה הקהילתית בניר-העמק מתוכננת כך שיתקיימו בה עשרות פעילויות לתושבי הסביבה, כולל אירועי שיא לפי מעגל השנה היהודי ולאורך החגים, וסדנאות העשרה בנושא חקלאות מקיימת. הגינה הקהילתית החדשה מצטרפת לעוד 7 גינות קהילתיות הקיימות ביישובי הגלבוע, ומנוהלות ע"י היחידה הסביבתית במועצה, בריכוזו של זאב שמחי.

גינה קהילתית באומן