לראשונה באזור העמקים: מועצה אזורית הגלבוע השיקה אתר אינטרנט חדש בערבית

האתר החדש יפרסם חדשות ועדכונים, ישתף את הציבור במידע, וינגיש שירותים לכל תושבי המועצה


במוא"ז הגלבוע ממשיכים לפעול ביצירתיות לחיזוק החוסן הקהילתי של תושבי המועצה, וזאת כשיקוף לטיפוח ערכי ערבות הדדית ושיווין זכויות בקרב כל תושבי הגלבוע.
המועצההשיקה  אתר אינטרנט חדש ונגיש, וכולו בשפה הערבית לרווחת תושבי הגלבוע (והסביבה), הדוברים את השפה.

זהו האתר הראשון בשפה הערבית אשר מוקם ע"י רשות מקומית בכל אזור העמקים, ובכך הופכת מוא"ז הגלבוע לרשות מוניציפאלית מובילה בתחום, ועוקפת רשויות מוניציפ' גדולות, לרבות רשויות עירוניות מעורבות, אשר טרם הסדירו את שפת האתר לטובת תושביהם.

האתר החדש מתבסס על תרגום חדשות המהדורה העברית של אתר המועצה, אשר יעשו ע"י בכר זועבי, עיתונאי בכיר המתגורר בצפון. מעבר לסיקור הנעשה בגלבוע, והעדכונים הרלוונטיים (ובחמשת כפרי הגלבוע בפרט), יתבסס האתר החדש על עקרונות "ממשל זמין-שירות בקליק", וכך יתורגם מידע חיוני לערבית לרבות: תשלומים, טפסים, הרשמה לפעילויות, פנייה למוקד המועצה, ספר טלפונים מועצתי, מידע תכנון ובניה, פרוטוקולים, ומידע כללי על המועצה.

עובד נור, ראש מוא"ז הגלבוע: "הזרמת מידע ציבורי מהרשות הציבורית אל הפרט היא בבחינת תנאי חיוני לקיומה של המועצה, ואנו מרגישים זכות גדולה על השלמת המהלך והקמת האתר בערבית. בחרנו לחיות יחד ולשמר את קיומנו כרשות אחת, המקרבת בין כלל תושביה לחיי שיתוף ושכנות טובה. מובן מאליו ששפה מחברת בין תרבויות וזהויות ותורמות לנו רבות בביסוס מודל החיים המשותפים. כעת, באמצעות השפה הערבית, נקצר, נשכלל ונהדק את הקשר הטוב בין התושבים למועצה."

.ההכנות להקמת האתר בערבית נמשכו כשלושה חודשים, והם מהווים כחלק האחרון בהקמת אתר מועצה חדש ומתקדם, הכולל ניווט נוח למשתמשים, ועומד בתקני הנגשה של אתרי האינטרנט הציבוריים. הקמת האתר החדש מהווה חלק ממערך השירותים המקוונים שמציעה מוא"ז הגלבוע לתושביה, וכחלק מתכנית העבודה השנתית של דוברות המועצה, בראשותו של שי אלט (דובר המועצה).

אתר מועצתי חדש בערבית

"האתר יהווה מקור מידע זמין על מה שקורה ויקרה בין המועצה לבין תושביה ויסיע בכך בהעצמת פסיפס התרבויות, הדתות והקהילות בגלבוע". אומר עובד נור. "מוא"ז גלבוע מוגדרת כמועצה הכי מעורבות בישראל, והדבר מחייב אותנו לפעול, ללא הפסקה, לקירוב הלבבות בין האוכלוסיות השונות, להבניית תשתית חינוכית-לגיבוש זהות ערכית ואזרחית, ולצמצום פערים חברתיים", אומר ראש המועצה. מהלך הקמת האתר החדש כללה הנחת תשתית טכנולוגית, ונוסח לקסיקון מנוחים חדשותיים ומונחי מידע, שיבטיח אובייקטיביות ונוחות חיפוש למשתמשים. אתר האינטרנט פותח במשותף על ידי ברוך אולשק, מנהל אתר מוא"ז הגלבוע, וחברת "א.ש.בינה", המתמחה בהקמת פלטפורמות טכנולוגיות, בדגש על אתרי רשויות.

הקמת האתר בערבית מהווה בשורה של ממש לדוברי השפה באזור העמקים, כאשר היא מגיעה על רקע בו מרבית אתרי האינטרנט הישראלים, אינם כוללים מידע גם בערבית, ואינם נותנים מענה עבור האוכלוסייה הערבית ישראלית. זאת בעוד אותה אוכלוסייה, הן בקרב בני-הנוער והן בקרב האוכלוסייה הבוגרת, דווקא  עושה שימוש הולך וגדל באינטרנט, כמקור מידע וכאמצעי לצריכת מוצרים ושירותים.

לאתר המועצה בערבית - (https://ar.hagilboa.org.il/)-  לחצ/י