וונדליזם מקומם בנחל חרוד


עצוב ומכעיס! תיעוד ונזליזם ונזקים בחניון מול גלבוע שבנחל חרוד, שנגרמו על ידי מטיילים שהחליטו להיכנס עם כלי רכב לנחל, ובכך החריבו את עבודות השיקום שבוצעו, גרמו לנזקים אקולוגיים ופגעו באזורי המחייה של בעלי החיים וצמחיית הנחלים.

"זהו חוסר רגישות משווע, ופגיעה מקוממת בערכי נחל חרוד". אומר עובד נור, ראש מוא"ז הגלבוע. "מעבר לעוגמת הנפש ולנזק הכספי, אני רואה בכך ביטוי נוסף להיעדרותה של ההתיישבות מסדר יומה של הממשלה ושלטון החוק. ביחד עם החקלאים ורשות ניקוז ירדן דרומי, אנחנו דורשים תשובות ובעיקר עשייה ואכיפה ונחרצת ממשטרת ישראל שיכולה וצריכה לשים יד על הפושעים. נמשיך לשמור על ערכי הטבע ונופיו המדהימים של הגלבוע ולא נאפשר לאף גורם להשחיתם"
וונדלים בנחל עין חרוד
עובד יבין, מנכ"ל רשות ניקוז ונחלים ירדן דרומי, מסר כי: "נחל חרוד עבר שיקום רחב היקף, כאשר הדגש הוא על שיקום טבעי. לא נאפשר לנצל את דרכי הגישה לנחלים ולאתרים לכלי רכב, שגורמים הרס ונזקים לא רק לפעולות השיקום והניקוז אלא גם למערכות האקולוגיות, שעוד ייקח זמן רב לשקמן".
עוד נמסר מרשות הניקוז כי הוגשה תלונה למשטרת ישראל: "נפעל בשיתוף גורמי הביטחון והאכיפה, על מנת שמקרים כאמור לא יישנו".