ממשיכים להראות את השביל!


במוא"ז הגלבוע, ממשיכים להוביל פעילויות איכותית המיישמות את חזון החינוך של המועצה! הפעם, מדובר בהעמקת המענה, למעבר מיטבי של הילדים מכיתה ו' לכיתה ז', מתוך כוונה לשרת טוב יותר את התלמיד העובר מבית הספר היסודי לחטיבת הביניים. מעבר המאובחן כאחד מן המעברים היותר מאתגרים עבור התלמידים, ומאידך גם עבור ההורים.

השנה לראשונה, הרחיב מנהל החינוך בגלבוע את תכנית "מעברים" בין כיתות ו' ל-ז' בחברה הערבית, וביסס תהליך עומק של שיח פתוח ומעשיר עם הורי התלמידים עצמם. התהליך אופיין בהקשבה לסביבה, לחששותיה ומתן מענה לשאלות שעולות. שיאו של התהליך התקיים השבוע בסדרת פגישות שארגן מנהל החינוך עם הנהגת הישובים סנדלה ומוקייבלה, ועם הנהגת ההורים הבית-ספרית. בפגישות הללו נבנתה אסטרטגית ההמשך, כאשר שדרת הניהול של מנהלי בתיה"ס היסודיים (מסנדלה ומוקייבלה), מציגים להורים את המטרות הפדגוגיות ותכניות ביה"ס להשגתם, ובמקביל, ד"ר תאיד אל-ג'מאל (מנהלת חט"ב מוקייבלה), ועבד אבו-אחמד (מנהל התיכון שש-שנתי באורט אחווה), מציגים להורים את הפעילויות המתוכננות להעצמת התלמידים המגיעים אליהם. מנהלי חטיבות הבינים גם הציגו נתוני פילוח מעודדים, הנוגעים לתלמידי חט"ב בהמשך דרכם, ובשילובם במגמות הלימוד המובחרות.

"סיימנו את המפגשים בתחושה הדדית של הבנה אמתית וכנה, ודיאלוג פתוח של ההורים אל מול שדרת הניהול של חט"ב". מעדכן יאיר ילובסקי, ראש מנהל החינוך בגלבוע. "הכוונה היא לשרטט דרך, שביל ברור שכולנו תקווה שילדינו יבחרו לצעוד בו. זוהי תקופה של חוסר ודאות עבור כולם, ובראשם לתלמידים, הן לגבי מה שעובר בתוכם גופנית ונפשית, והן מבחינת סביבת בית הספר החדש. בפעילות זו אנו מצליחים לחזק את תחושת האמון והשייכות של הילדים לבית הספר, לישוב ולגלבוע".

הפעילות הממוקדת של מינהל החינוך בגלבוע, מתקיימת לאור ההבנה כי המעבר בין ביה"ס היסודי לחטיבת הביניים, נחשב כמאתגר מסיבות רבות, לרבות הקפיצה המשמעותית ברמת הלמידה, ודרישות לימודיות מורכבות יותר. אך עיקר האתגר הוא במעבר "מהחממה" המוכרת של ביה"ס היסודי, מאותו ישוב, עם מורים וחברים מוכרים מזה שנים ושיטת הלימוד ידועה, אל עבר חטיבת הביניים, שבו הם "הצעירים", עם תלמידים ומורים אחרים ושיטת לימוד שונה לחלוטין. גם מעמד המחנך בחייו של התלמיד משתנה לחלוטין, ולכל זה מצטרפת העובדה כי מדובר על שלב ההתפתחותי סוער וחדש בגיל הזה- גיל הנעורים.

ממשיכים להראות את השביל

תכנית "מעברים", מתקיימת בקרב כל 22 כיתות ו', בבתי הספר היסודיים שבגלבוע, והיא מגלמת מהלך חינוכי רוחבי, הכולל מפגשים בכיתה (במסגרת החינוך הפורמלי) ומפגשים בישובים (במסגרות פעילות הנוער בישובים). המפגשים כוללים גם פעילויות אתגריות מרתקות המאפשרות חיזוק משאבים פנימיים, כוחות להתמודדות ויצירת שיתופי פעולה בין התלמידים. בנוסף, לתכנית "מעברים" מקיימים בתיה"ס המזינים את חט"ב מוקייבלה (ייסודי סנדלה ומוקייבלה), עוד מגוון פעילויות, כגון; מחנה קיץ וסדנות טבע משותפות, יום פתוח להורים בבית הספר, והשתלמויות משותפות לצוותי הלימוד, המוכוונים לתיאום והעצמת המוכנות, בכל הנוגע למעבר לחטיבת הבינים.

ממשיכים להראות את השביל