ברחובות שלנו: שמות חדשים ניתנו לרחובות בישובים- גדעונה, חבר ומולדת


כפועל יוצא מחזון המועצה לחזק את יישובי הגלבוע, ולהאיץ בהם מגמות צמיחה, נמשך במלוא העוצמה תהליך הטמעת שמות לרחובות ביישובים. בכך מבקשת מוא"ז הגלבוע לתמוך בתהליכי מיתוג הישובים ולטפח ערכי זהות ונרטיב מקומי, ומאידך להקל בהתמצאות ברחבי הגלבוע, ובהגעה אל היעד. במוא"ז הגלבוע מעדכנים בגאווה על 40 שמות חדשים שניתנו לרחובות בגלבוע, בישובים- גדעונה, חבר ומולדת.

מבחינת התהליך הסטטוטורי, הישוב גדעונה השלים את המהלך במלואו, והעניק שמות ל-11 רחובות ועוד לשלושה דרכים. בישוב מולדת מדובר על שלב מתקדם בתהליך להענקת שמות ל-19 רחובות מקומיים, ואילו הישוב חבר נמצא באמצע התהליך להענקת שמות ל-10 רחובות ולעוד שלוש דרכים. 40 שמות הרחובות החדשים, מצטרפים ל-26 שמות שכבר ניתנו שנה שעברה, בישובים גן-נר, מלאה וסנדלה.

עובד נור, ראש המועצה: "מתן השמות לרחובות הינו בשורה של קדמה, והתחדשות והכול לטובת רווחת התושבים. זהו עוד נדבך במגמת פיתוח הישובים שאנו מובילים, הכולל תהליכי צמיחה דמוגרפית, קליטת אוכלוסייה המביאה עמה משב רוח רענן, וטיפוח איכות חיים וגאווה עבור התושבים הוותיקים. אנו מברכים על תהליך זה, וקוראים לישובים שעוד לא הספיקו- לקדם גם אצלם את היוזמה המבורכת".

כמו כל תהליך משמעותי בגלבוע, גם הפעילות בנושא שמות הרחובות, לוותה בפעילות קהילתית מרגשת, ובשיתוף פעולה מלא עם התושבים והנהגות הישובים. כך, ולאחר בירור פנימי, בחרו בישוב גדעונה להעניק שמות של עצים ופרחים לשמות הרחובות, במולדת בחרו התושבים להעניק שמות בעלי זיקה היסטורית למקום, ואילו בחבר ביקשו לייחד את שמות הרחבות לבעלי כנף, הנמצאים או מגיעים באופן קבוע לישראל, ואת שמות הדרכים להקדיש להרים מוכרים באזור הצפון.

מתן שמות לרחובות בישובים מחייב תהליך מוכר אותו צריכה המועצה ללוות מקרוב ובמסירות, לרבות תהליכים פנים יישובים, אישור מליאת המועצה, אישור משרד הפנים, והשלב האחרון בימינו- הטמעת השמות באפליקציית Waze.

במוא"ז הגלבוע ביקשו לציין לטובה את אייל קרוב, מנהל אזור בית שאן בוייז, שנרתם לטובת הפרויקט בגלבוע, ועשה רבות למען שילוב שמות הרחבות באפליקציית הניווט הפופולארית.

רחובות גדעונה

"כל שם של רחוב חדש בגלבוע, מקורו בהליך של שיתוף הציבור". מעדכן יוסי עמר, עוזר המהנדס ומנהל פרויקטים בגלבוע. "זוהי יוזמה מיוחדת במינה, הכוללת חשיבה מרגשת וצופת עתיד, של אנשי הישוב, לעשורים הבאים. אנו מקפידים כי בסיום התהליך הרגולטורי, יוטמעו השמות החדשים באפליקציות הניווט השונות, ובכך נשפר משמעותית את ההגעה אל בתי התושבים".