שלב סופי בשדרוג המגרש המשולב במוקייבלה; החלו עבודת הקירוי להתקנת גג במגרש הצמוד לביה"ס היסודי במוקייבלה


תנופת הפיתוח בגלבוע נמשכת במלוא העוצמה, כאשר מוא"ז הגלבוע מדווחת בגאווה על תחילת התקנת הגג (קירוי), במגרש המשולב הצמוד לביה"ס היסודי במוקייבלה. זהו השלב הסופי בשדרוג המגרש והוא מגיע כהמשך ישיר למדיניות שמוביל עובד נור, ראש המועצה, הגורסת כי מתקני הספורט האיכותיים נועדו לשרת היטב את בתי הספר במשך שעות הפעילות, ואת קהילות הגלבוע בשעות אחה"צ. מדיניות זו עוצבה בגלבוע מתוך הבנה כי החינוך הבלתי-פורמלי מהווה כלי חיוני ומשמעותי בעיצוב הקהילה, בקידום הפרט, ובהסרת המחיצות.

הפרויקט המשמעותי לשיפוץ המגרש המשולב במוקייבלה, נאמד בהשקעה של כמיליון שקל, במהלכו יותקן הגג (קירוי), יחד עם תאורה חדישה. מגרש ספורט המשולב מגיע בעיצוב חשדני והוא מיעוד למגוון משחקי כדור, כאשר בבנייתו הושם דגש לנושא הבטיחות והנגישות. המתחם מגודר עם רשתות שאינם מאפשרים לכדור לצאת מתחומו, וכולל מקומות ישיבה (טריבונה), כך שהמקום ישמש לא רק לפעילות גופנית, אלא לאירועי התכנסות גדולים של תלמיד ביה"ס, וכאמור בשעות אחה"צ, לטובת פעילויות קהילתיות. ההשקעה הכספית בשדרוג המגרש לא הגיעה בדרך "סטנדרטית", אלא הושגה בזכות התעקשותה של המועצה לכלול את ערבי הגלבוע, בהחלטה 922 של הממשלה, המשקפת השקעה במגזר הערבי, וביחד עם משרד השיכון, והשקעה ופיקוח של המועצה, הועמד תקציב ראוי לפעילות המבורכת.

עובד נור, ראש המועצה: "המגרש המשודרג יסיע לנו בהרחבת פעילויות קהילתית וכמובן יתמוך בקידום אורח חיים בריא בגלבוע. מתוך הבנת חשיבות הצורך, ופעילות משתפת ותורמת עם תושבי מוקייבלה, נרתמנו לנושא, ואנו גאים על השלב המתקדם עליו הגענו. זוהי דוגמה מצוינת נוספת לכך שכשפועלים בשיתוף ובהקשבה לתושבים, מבינים את צרכיהם, ופועלים באופן נמרץ למימושם, וכשיודעים איך לגייס את משרדי הממשלה, ניתן גם להפוך חלומות למציאות".

הנפת הגג במגרש הספורט במוקיבלה

העבודות במוקייבלה נעשות במלוא המרץ, בניהולה של "החברה הכלכלית גלבוע", ומגיעות על רקע תנופת הפיתוח בגלבוע המבטיחה לכל תושבי המועצה, מתקני ספורט ברמה גבוהה. המהנדס מוזהר סעד, המפקח על פרויקט, צופה כי העבודות הנוכחיות ימשכו על פני כחודשיים, ובכל מקרה, בניית המגרש כולו תסתיים עוד לפני פתיחת שנת הלימודים תש"פ, והוא יעמוד לטובת פעילות ביה"ס.