העצמת ופיתוח כל אחד מהישובים והגלבוע כולו: התקדמות משמעותית בבניית תחנת שאיבה חדשה סמוך להרחבה באומן


כפועל יוצא מחזון מוא"ז הגלבוע לחזק את הישובים ולהאיץ מגמות צמיחה דמוגרפית- מובילה המועצה מהלכים מעוררי כבוד, לפיתוח תשתיות שיסיעו בקליטתם של עוד עשרות משפחות צעירות. בין השאר מקדמת, המועצה באמצעות "קולחי גלבוע", הקמת תחנת שאיבה חדשה לביוב, בפאתי שכונת ההרחבה החדשה בישוב אומן, סמוך לאפיק נחל הקישון. עלות הפרויקט נאמדת בכ- 3.8 מיליון ש', ובנייתו צפויה להסתיים עד סוף הקיץ הנוכחי. עם הקמת תחנת השאיבה החדשה תעלה משמעותית יכולת סניקת מי הביוב של הקו, העובר בכל גוש הישובים באזור גוש אומן.

עובד נור, ראש המועצה, הגיע לשטח ההרחבה הנבנה באומן, שבחבל התענך, וזאת על מנת לעמוד מקרוב על קצב התקדמות העבודות. "העצמת ופיתוח כל אחד מהישובים והגלבוע כולו, מהווה כבסיס לפעילותנו". אומר ראש המועצה. בהתייחסו לבניית התחנה ציין כי "אנו עומדים באופן מרשים בלוחות הזמנים, ובונים תחנה העומדת בסטנדרטים הגבוהים ביותר, אשר תביא להפסקת פעילותן של 3 תחנות שאיבה ישנות. זה לא קורה במקרה. תכניות העבודה של המועצה משקפות הבנה לפיה פיתוח תשתיות הביוב הינו אבן ייסוד ותנאי הכרחי לפיתוח ועידוד בנייה מאסיבית, ומענה איכותי לצרכים העולים מהצמיחה הדמוגרפית המרשימה בגלבוע", אמר עובד נור.

התחנה החדשה מתוכננת להפעיל 3 משאבות גדולות ומתקדמות, ותהיה בעלת יכולת סניקה של 170 מ"ק לשעה. כאמור, היא תביא להפסקת פעילותן של 3 תחנות שאיבה ישנות יותר הפועלות בישובים גדיש, ניר-יפה, והתחנה הישנה באומן. התחנה החדשה תצויד במתקנים אלקטרומכניים חדישים, לרבות מתקני קדם טיפול, דבר המקטין משמעותית את הגורם המרכזי לתקלות הן בתחנות והן בצנרת ההולכה. אם סיום בנית התחנה היא תחובר במערכות בקרה הישר למשרדי תאגיד "קולחי הגלבוע", לצורך ניטור ואחזקה שוטפת.

בניית התחנה החדשה באומן מגיעה כיישום מדיניות המועצה ומענה נוכחי ועתידי לצרכים העולים מהצמיחה הדמוגרפית המשמעותית בגלבוע. "התחנה החדשה תטפל בספיקות שיותאמו ליחידות דיור החדשות באזור כולו, מתוך ראייה צופה פני עתיד, והמטיבה את השירות לתושבים עד שנת 2040". אומר מוחמד אלבחירי, מנכ"ל קולחי הגלבוע. "בשלבים הראשונים התחנה תטפל בכ-480 יחידות דיור, וותיקות וחדשות, ובהמשך אם התרחבות הבניה באזור, תטפל במספר כפול של יחידות הדיור בכל יישובי גוש אומן."

בור הניקוז בבניה בגוש אומן

התחנה החדשה באומן, מהווה "רק" יריית פתיחה, לפרויקט הבנייה הגדול יותר שמקודם בגלבוע, במהלכו יחוברו כל תחנות השאיבה "למט"ש תענך", שיהווה כמתקן קצה. עובד נור מציין כי "המועצה בעיצומה של עשייה נמרצת, המתקיימת לצד המשך הצמיחה האינטנסיבית בכל התחומים. "מט"ש תענך", יהווה עוד שיקוף הולם לתנופה המרשימה! מדובר במתקן חדש, בעלות כוללת מוערכת של כ- 30 מיליון שקל אשר יציב את מוא"ז הגלבוע בשורה הראשונה של הרשויות המתקדמות והעומדות באמות המידה הגבוהות ביותר, לצורך עידוד תנופת הבנייה ופיתוח התשתיות". ציין ראש המועצה.