יום למען קהילה ומשטרה בעמק-חרוד


מינהל החינוך בגלבוע, בשיתוף קב"ט המועצה, מבקשים לעודד מעורבות חברתית פעילה, במסגרת הפעילות הפנים בית ספרית, ולמנפה לטובת פעילות בקהילה.
הדבר נעשה כיישום נוסף לחזון החינוך בגלבוע, המבקש לעודד ולטפח מעורבות חברתית וקשר לקהילה.
כחלק מהעשייה הזו התקיים בביה"ס היסודי עמק-חרוד, יום ילק"מ- יום לחיזוק קשרי קהילה ומשטרה, וכן של כוחות הביטחון וההצלה האחרים האמונים על שמירת שלומנו בעתות שגרה וחירום.
במסגרת היום המרתק הוצגו יכולות המשטרה וכן יכולות כב"א ומד"א, הכול במטרה להנגיש את היכולות ואת שיתוף הפעולה המתקיים בין כוחות הביטחון לתושבי הגלבוע.
התלמידים נהנו משלל פעילות חווייתית, שבמהלכה הוצגו יכולות של יחידות שונות במשטרת ישראל, וכאמור של כוחות ביטחון נוספים. לצינון האווירה הואילו לוחמי האש, להפעיל את זרנוק המים לשמחת הילדים..

אנשי ה
מחמאות ותשואות לגיא איצקוביץ', קב"ט המועצה, לחנה ישראלי, השוטרת הקהילתית, לליטל יהושע, מביטחון קהילתי, ולמש"קי האשכולות על ארגון וביצוע יום חשוב זה

לוחמי האש בתצוגת תכלית