בית ספר יסודי טייבה בגלבוע הוסמך כ"בית ספר ירוק"!

"נדבך נוסף לטיפוח איכות החיים ביישובי הגלבוע".


במוא"ז הגלבוע פועלים מגיל צעיר, לקדם תכניות סביבתיות המנחילות את נחיצות תחום הקיימות והשמירה על הסביבה, וזאת כהכרה לתרומה הגדולה שיש בכך לרמת החיים בגלבוע. לנוכח ריבוי מיזמים של “אנרגיה מתחדשת“, ולאור מצב החקלאות, מקבל הדבר משנה תוקף, מתוך רצון להגברת המודעות. השבוע קיבלה הפעילות בגלבוע, ביטוי מרגש כאשר ביה"ס היסודי בטייבה הוסמך כ"בית ספר ירוק"!

חאזם זועבי, מנהל ביה"ס היסודי בטייבה, ושאר העוסקים בתחום החינוך הסביבתי בגלבוע, עודכנו השבוע בדבר הזכייה המרגשת. קדם לכך תהליך בו הגישה המועצה את ביה"ס ופעלה להסמכתו. על מנת לקבל את ההסמכה נבחן השנה בית הספר בהיבטים שונים החל מבניית תכניות לימוד, שימוש מושכל במשאבים, הפעלת הנהגה ירוקה בבית הספר ומיסוד פרויקט קהילתי.

עובד נור, ראש המועצה: "מדובר באורח חיים. כמועצה הפועלת באופן שוטף להעצמת הקהילות והתושבים, תוך שותפות גורל ודאגה לזולת, הרי שטבעי לנו בגלבוע לקדם את נושא הקיימות, כציר מרכזי גם בפדגוגיה הבית ספרית, ובכך להוסיף נדבך נוסף לטיפוח איכות החיים ביישובי הגלבוע".

במהלך תהליך ההכשרה הוטמעו בתכנית הלימודים נושאים כמו: משבר המים, צריכת אנרגיה וזיהום אוויר, תוך שילוב של אלמנטים של למידה חוץ כיתתית. כך, שולבה הקהילה בתהליך חינוכי להעלאת המודעות להפרדת פסולות, והפחתה בשימוש בכלים חד פעמיים בפרט. הדבר בלט, ובאופן מרגש במיוחד, במהלך הכנות לארוחת המשותפות שנערכו במהלך העיד אלפיטר (ארוחות אפיטר), כאשר תלמיד הכפר טייבה הקפידו להגיע עם כלים מהבית במקום כלים חד"פ...

הכשרה והסמכה של בתי ספר "כירוקים", הינה תכנית משותפת של המשרדים להגנת הסביבה והחינוך, והיא חלק ממהלך נרחב להטמעת הנושא כחלק אינטגראלי משגרת החיים בבתי הספר. ככזה מפעיל ביה"ס היסודי בטייבה מגוון מיזמי חינוך לקיימות, בהובלת המורים המלווים- ארווא זועבי והישאם אשתיוי זיאדאת, המהווים כרכזי המנהיגות הירוקה, בליווי חברת "חלום חדש".

ההנהגה הירוקה שהוקמה בבית הספר, פעלה בשלל פעילויות לקידום ערכי קיימות ושמירה על הסביבה. בין השאר כללה פעילותם הכנת שילוט מאיר עיניים המבקש לחסוך במים ובחשמל וטיפול בפסולת. ביחד עם רשות ניקוז ירדן דרומי (שותפה נפלאה נוספת למהלך), התקיימו סיורים לאזור הוואדי הסמוך לכפר, ובמקומות ציבורים בתוך טייבה, שם ניתן דגש נוסף על תהליכים של הפרדת פסולת וצריכת אנרגיה מושכלת.

"החשיבה הירוקה הפכה לחלק בלתי נפרד מחיינו ומשתלבת היטב בחזון המועצה". מספר חאזם זועבי, מנהל ביה"ס. "אנו רואים חשיבות בהטמעת החינוך הסביבתי לקיימות, ובעזרת כל השותפים הנהדרים בגלבוע, בכוונתנו להמשיך מגמה מבורכת של הכנסת שיקולים סביבתיים בהתנהלותנו היומיומית". בהמשך לכך יצוין כי כעת, יוכל ביה"ס בטייבה להגיש בהמשך מועמדויות להסמכה "כירוק מתמיד" "וכירוק עד", דבר הגורר עמו עוד תקציבים לטובת פרויקטים בתחום שמירה על הסביבה.

מי שליווה מקרוב את כל ההליך מטעם המועצה הם אפרת כרם, רכזת חינוך סביבתי, וזאב שמחי, מנהל היחידה הסביבתית, שעדכן על בתי ספר נוספים מהגלבוע שיכנסו לתהליך: "בתי הספר המוכרים "כירוקים", תלמידיהם מגיעים להישגים מרשימים בתחומי הקיימות. לכן אנו ממשיכים את המגמה והתחלנו בתהליך דומה גם בביה"ס היסודיים בסנדלה וביד לחמישה, שגם בהם נקצור הצלחה".