צו ארנונה 2019


‏24 ינואר, 2019

תושב יקר!

על פי סעיף 9 לחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), תשנ"ג 1992  ובהתאם לתקנות ההסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות), תשס"ז 2007 ולהחלטת המליאה הריני להודיעך כי  מועצה אזורית הגלבוע החליטה על העלאה חריגה בשיעור של 4% בארנונה למגורים .

בכוונת המועצה לפנות לשרי הפנים והאוצר בבקשה לאישור החלטתה זו.
לנוחיותך, מצ"ב טבלת פירוט השינויים בצו המסים לשנת 2019.

סיווג

תיאור סיווג

תעריף לשנת 2019 (₪ למ"ר לשנה)

תעריף מבוקש* לשנת 2019 (₪ למ"ר לשנה)

95-140

  בנין כל שהוא המשמש למגורים או המיועד לשמש למגורים. כולל חדר  מדרגות וכל תוספת ו/או מרפסת הסגורים בארבעה צדדים. לא יכללו בחישוב הארנונה תוספת ו/או  מרפסות, הפתוחים בצד אחד לפחות, ו/או מוסך ביתי ו/או מחסן ביתי שאינו מהווה חלק אינטגרלי מהבנייה.

38.36

39.89

 

* מותנה באישור משרד הפנים והאוצר לשנת 2019, במידה והשינויים יאושרו ע"י השרים תוקפם   יהיה החל מתאריך 1.1.2019 לרבות משלמים מראש.

בברכה,

ג'וואד זועבי

גזבר מועצה אזורית הגלבוע

 

לצפייה בצו עצמו- לחצו כאן

לקריאת האישור החריג לצו ארנונה 2019