חזרתו של הקיבוץ הגדול?

מאה שנים לאחר התכנון הרעיוני של קאופמן, מקדמת מוא"ז הגלבוע תכנית מתאר לגבעת הקיבוצים צילום: אורי וול


בימים אלה מקדמת מוא"ז הגלבוע מגוון תכנית פיתוח להרחבת הישובים והעצמתם, כביטוי לטיפוח מגמות הצמיחה הדמוגרפית, לצד פיתוח מנופים כלכלים וחברתיים. חלק מהותי מהתכניות הללו, קיבל השבוע ביטוי משמעותי, במסגרת שיתוף הציבור בתכנית מתאר "לגבעת הקיבוצים". זוהי תכנית כוללנית המבקשת לתת ביטוי תכנוני לגוש ישובים שלם- מקבץ של שלושה קיבוצים הכוללים שטחי ציבור מרחביים, משרדי המועצה וכן שטחי תעסוקה ותעשיה נרחבים, מגבעת קומי בצפון ועד לנחל חרוד בדרום. במסגרת תכנון אשכול הישובים, באים לביטוי מוטיבים משותפים להעצמת חיי התושבים, כמו מרכז שירותים ומסחר, מרפאה אזורית, ובמקביל מוטיבים המבקשים לשמר את נכסי העבר, כמו "שדרת התיירות", אשר מעבר לביסוס המורשת, גם ייצרו אופק עתידי.

מוא"ז הגלבוע, בשיתוף משרד הבינוי והשיכון, מבקשת באמצעות תכנית המתאר לתכנן שטח העומד על כ-7000 דונם, ובעל משמעות היסטורית אדירה, הכולל את ראשית הקמת "הקיבוץ הגדול" ומרחב חידוש ההתיישבות הציונית לפני כמעט 100 שנים. כבר אז נעשה תכנון רעיוני ע"י ה"מתכנן" של המרחב הכפרי, ריכרד קאופמן. מדובר בבחינה מקיפה של מגוון תחומים כגון-חינוך, תעסוקה, שרותי ציבור, תחבורה, תיירות ועוד. התכנית תקבע מדיניות תכנונית ותתייחס להיבטים כמו: אזורי מגורים חדשים וקיימים, אופיים ומיקומם של שימושים ואזורי תעסוקה, דגם הפיתוח של הדרכים והצירים, והאזור הציבורי שבין הישובים ועוד.

עובד נור, ראש המועצה: "אנחנו בוחרים ליצר חזון, וביחד עם הציבור, לנהל תהליכים תכנונים העושים איזון ראוי בין פיתוח וצמיחה ובין שמירה על העבר, עם מרקמים של סביבה. תכנית המתאר הזו תקבע במידה רבה את דגם הפיתוח של יישובי הגבעה בעשורים הקרובים. לאזור זה חשיבות היסטורית ברמה הלאומית- ראשית ההתיישבות הציונית בעמק חרוד והקמת "הקבוצה הגדולה", ומכאן החשיבות הרבה ביצירת מסגרת תכנונית לפיתוח האזור כולו".

תכנית המתאר מבקשת ליצור רצף תכנוני עד שנת 2048, אך היא גם מתייחסת להיבטים תכנונים עכשוויים כאשר לפיה יקודמו בטווח הקצר, תכנונם של כ-50 יח' דיור לכל קיבוץ, ובסה"כ למעלה מ-150 יח' דיור אשר יהוו מענה מידי להיבטי הצמיחה הדמוגרפית של שני קיבוצי עין-חרוד ותל יוסף. לכנס הציבור הראשון השבוע (יום ה', באולם שבמשכן לאומנות), הגיעו עשרות תושבים, מקרב שלושת הקיבוצים, דבר המהווה שיקוף להיענות הרבה לסקר שנעשה בקרב ציבור זה, שביטא את השקפותיהם השונות.

"ישנה חשיבות גבוהה בשפה התכנונית המוצעת פה, ולעבודה המקיפה שמהווה 'ארגז כלים' להמשך". אומר אביב בארי, מתכנן הוועדה המקומית בגלבוע. "קשה להפריז בחשיבות המהלך, כאשר אזור התכנית מהווה מוקד ציבורי, חינוכי ותעסוקתי ברמה האזורית, וכולל כמה מנכסי ראשית ההתיישבות בארץ, כמו בניין הקואופרטיב הישן (כיום מרכז הצעירים), המצטרפים לפיתוח עתידי של שלושת הקיבוצים. לצורך כך גייסנו את אדריכל דני קידר (א.ב. מתכננים), והצוות שעמו כולל אנשי מקצוע מהשורה הראשונה".

מפגש מתאר גבעת הקיבוצים

במהלך הכנס השבוע, ביקש עובד נור להדגיש את ההזדמנות הגדולה שיש בהכנת תכנית כוללת לפיתוח וקידום הישובים והאזור, לאור הצרכים המשתנים של המאה ה-21. "איגום משאבים ויכולות, לצד שיתוף הציבור, מהווה עבורנו התנהלות כבשגרה לצורך גיבוש מדיניות". אמר ראש המועצה. "המועצה מקדמת ראיה אשכולית של הישובים כבסיס למתן שירותים איכותיים יותר לתושבים, והתכנית הזו תענה על הצרכים הספציפיים של כל קיבוץ, ותדע להעצים את האזור כולו. לצורך מימוש התכנית, אנו מחויבים להמשך מדיניות שיתוף הפעולה ואיחוד כל הכוחות".