פיתוח התשתיות באזור התעשייה גן-נר, לאחר שנים של קיפאון

"קרש קפיצה למי שרוצה להגיע ולהיות חלק מתנופת העשייה בגלבוע"


פיתוח התשתיות באזור התעשייה גן-נר, לאחר שנים של קיפאון

 

במוא"ז הגלבוע עוסקים ללא הרף ביצירה ופיתוח מנופי צמיחה, כבסיס המייצר הכנסות חדשות לקופת המועצה. כך, נערכים בגלבוע להקמת חמישה אזורי תעשייה ותעסוקה חדשים, ובמקביל מצויים בעיצומן של מימוש תכניות רחבות היקף לשדרוג התשתיות. פעילות זו קיבלה השבוע ביטוי מוחשי, כאשר החלו עבודות התשתית הנרחבות, באזור תעשיה הסמוך לישוב גן-נר. ראש המועצה, עובד נור יחד עם גורמי המקצוע במועצה, הגיעו למקום על מנת לבחון מקרוב את העבודות אשר מיועדות בשלב הראשון, לשפר את מצב המפעלים והעסקים בגן-נר, לאחר שנים רבות שלא קיבלו מענה הולם.

"אזור התעשייה בגן-נר לא היה פעיל במיוחד בשנים האחרונות, וחשבנו שזה חייב להשתנות". אומר עובד נור, ראש המועצה. "בשנת 2015 השלמנו תכניות, אגמנו משאבים ורתמנו את רשות מקרקעי ישראל להשקעה משותפת. עכשיו, כשהסתיים שיווק הקרקעות, התחלנו בביצוע התשתיות ל- 20 דונם של תעשייה. בכך נשפר מהותית את מצב בעלי המפעלים במקום, ונשמש קרש קפיצה למי שרוצה להגיע ולהיות חלק מתנופת העשייה בגלבוע."

העבודות הנוכחיות מהווים כאמור כהכנה להגדלת המקום בכ-20 דונם, וצירופם של גורמי תעשיה ומסחר חדשים. עבודות התשתית, מבוצעים ע"י המועצה, באמצעות "החברה הכלכלית גלבוע", ועלותם מוערכת בכ- 4.5 מיליון שקל, שהם השקעה משותפת של המועצה ורמ"י. המהנדס מוזהר סעד, המפקח על פרויקט, עדכן כי העבודות הנוכחיות יסתיימו בחודש אוקטובר הקרוב, וכך, כבר באותו מועד, יוכלו בעלי המפעלים החדשים להוציא היתרי בניה, ולבנות מקורות תעסוקה חדשים בגלבוע.

עבודות הפיתוח בא.ת. גן-נר, כוללות עבודות עפר נרחבות- כהחלפת מצעים, קירות תמך, ריבוד וסלילת אספלט, לצד תאורה חדשה, בניית מדרכות משתלבות והצבת אבני שפה, ותמרור מלא. בנוסף כוללות העבודות, פיתוח נופי ותשתיות תת-קרקעיות לרבות- קו מים ראשי חדש שיחבר בין אזור התעשייה למאגר גן-נר, וכן חיבור האזור לקו הביוב הראשי העובר בסמוך.

פיתוח תשתיות באזור התעשייה בגן נר

על רקע פיתוח אזור התעשייה, ראוי לציין כי מוא"ז הגלבוע מהווה חלק מאזור עדיפות לאומית א׳, במפת העדיפויות של משרד הכלכלה. כך, חברות ועסקים הפועלים בגלבוע ייהנו הן מרוח גבית המעודדת מטעם המועצה, והן מההטבות שמציע משרד הכלכלה לחיזוק התעשייה והמסחר באזור.