בגלבוע מתנגדים, באופן גורף ונחרץ, להקמת תחנת כוח מבוססת גז בסמוך לאזור התעשייה שבתענך


בגלבוע לא מוכנים לשתוק, ומביעים התנגדות חריפה, כנגד תכנית המתאר להקמת תחנת כוח גז באזור תעשייה "מבואות הגלבוע", וכנגד תאוצת התהליך בו מנסה המדינה לקבוע את מיקומם של תחנות כוח חדשות, מבוססות גז טבעי, בתחומי המועצה ובסביבתה. על רקע התנגדויות גורפות שהעלו כל יישובי הגלבוע, התכנסה הוועדה המקומית "הגלבוע", לדיון בתמ"א 10/ב/11/ב, במסגרתו מנסה מנהל התכנון (ותמ"ל) לכפות הקמת תחנת כוח מפלצתית, בחלק הצפוני של אזור התעשייה (סמוך לעפולה), בהספק הנע בין 900 עד 1200 מגה-ואט, בגובה של 70 מ', ועל שטח של כ-540 דונם (בשלב הראשון בלבד, עם פוטנציאל התרחבות ניכר). על סמך ההערות וההסתייגויות שהעלו בדיון, התנגדה הוועדה פה אחד לתכנית, התנגדות קטגורית ומהדהדת שעוברת כעת לעיון הוועדה המחוזית. נחרצת לא פחות הייתה עמדתו של עובד נור, ראש המועצה, המשמש כיו"ר הוועדה, והדגיש בדיון כי "מרחב הגלבוע הוא אחת הריאות הירוקות האחרונות במדינת ישראל, והנהגת המועצה הנוכחית ותושביה יעשו ככל שעל ידם למנוע מפגעי בריאות וזיהום".

במרכז הדיון עמדה ההתנגדות המשותפת של שלושת הרשויות השכנות: עפולה, עמק-יזרעאל שביחד עם מוא"ז הגלבוע, הזדעזעו לגלות כי החלופות המוצעות (ומסמכי התמ"א), משקפים את הקמתן של 4 תחנות כוח באזור העמקים בלבד, ועוד אחת בסמוך לג'נין! במכתב עליו חתומים שלושת ראשי הרשויות (אבי אלקבץ, אייל בצר ועובד נור), מוצגת תמונות הריכוז הרב של תחנות כוח במרחב כה מצומצם, ומידת ההשפעה הניכרת הצפויה על בריאות הציבור והחקלאות, פגיעה נופית, ואף תדמיתית במרחב הכפרי.

"מדובר על הקמת 5 תחנות כוח מופעלות בגז טבעי (וסולר) ברדיוס של כ- 25 ק"מ מהעיר עפולה! אין לכך אח ורע במדינה". אומר עובד נור, ראש המועצה. "נדהמנו לראות באיזו קלות מקדמת המדינה הצעה תכנונית שמשמעותה חמורה ביותר על בריאות תושבינו. כבר היום, עם התרחבות הפעילות באלון-התבור, סובלת העיר עפולה מזיהום אוויר בדומה לרמה שבעיר חדרה. הקמת תחנה נוספת תחשוף את תושבי האזור כולו לתוספת זיהום אוויר ניכרת בכל ימות השנה!"

דבריו של נור מתבססים על תופעת האינוורסיה, האופיינית לאזור העמקים, היוצרת מצב בו הקמת תחנת כוח, תסכן את יישובי חבל התענך, עמק-חרוד, קיבוץ יזרעאל ועפולה, שיהיו העיקריים להיפגע מתופעה אקלימית זו, וללא יכולת לצפות את משך זמן החשיפה, התלוי במשטר הרוחות. 

במהלך השבוע הוצפה לשכת ראש המועצה, במכתבי תמיכה מהנהגות הישובים, אשר ביקשו לחזק את ידי קברניטי המועצה בהתנגדות לתכנית. חלקם אף טרחו והגיעו לדיון להשמיע את עמדתם. דבריהם הדגישו את חששם כנגד המהלך האגרסיבי אשר ייצור נזק סביבתי לדורות. היטב לתאר זאת וועד מושב ברק, שכתב לוועדה כי "יישובי התענך ומושב ברק בתוכם, הם ישובים צומחים ומתפתחים הקולטים חזרה בשנים האחרונות את בניהם להרחבות המושבים ומשפחות צעירות רבות נוספות. הקמת תחנת הכוח המזהמת בסמוך תפגע בהתחדשות זו, תרחיק את בנינו החוזרים, מאזור שזיהום האוויר בו יסכן את בריאות ילדיהם, וכך גם תרחיק משפחות צעירות נוספות הרואות עצמן בונות את ביתן בגלבוע".

תמימות דעים בין ראשי הרשויות, כמו בין משתתפי הדיון בוועדה, הייתה גם סביב העדר בחינה אמיתית של מאזן ייצור האנרגיה באזור העמקים. כך, אין התייחסות של גופי התכנון בישראל, להקמת תחנת כוח בשטחי הרשות הפלשתינאית (הנמצאת כבר בשלבי בנייה!), כ- 700 מ' בלבד מהישוב מוקייבלה, הגדול מבין יישובי מוא"ז הגלבוע, או למסדרון התשתיות המתוכנן בין העיר עפולה לג'נין. בנוסף, אין התייחסות למעורבות האקטיבית והפוזיטיבית של מוא"ז הגלבוע, בתרומה משמעותית למשק האנרגיה בישראל. "גיבשנו עם הציבור חזון כולל לפיתוח המשאבים החקלאיים והסביבתיים בגלבוע". אומר עובד נור. "יצרנו מסמך מדיניות של מיזמי האנרגיה, מהלך אסטרטגי שטרם נראה בארץ, בו בחנו לעומק את היזומות השונות לפיתוח אנרגיה והשלכותיהם. בראש מסמך המדיניות עומדת ההחלטה להירתם למשימה הלאומית לייצור אנרגיה מתחדשת. לא מסתפקים באמירת "לא", אלא נרתמים לאתגר ליצירת אנרגיה, שאינה מבוססת על אנרגיה פוסילית. כך, אנו מקדמים, בו זמנית, הקמת שדה סולארי מהגדולים בארץ (בחבל התענך), יחד עם התייעלות אנרגטית משמעותית בכל רחבי המועצה".

התנגדות לתחנת כח

מטעם מוא"ז הגלבוע נמסר בתגובה להחלטה בוועדה המקומית כי "המועצה תעשה הכול על מנת להגן על בטיחות התושבים, ולא נתפשר על איכות חיינו. אנו מודים לתושבים על הרוח גבית שהם מעניקים לנו להמשך התהליך. יחדיו נמשיך להגן על טובת יישובי המועצה".

תחנת הכוח באלון תבור