ביטוי מרחבי לפסיפס האנושי

בגלבוע מקדמים תכניות פיתוח אזוריות למיצוי הפוטנציאל המתקיים במפגש בין ערכי החקלאות, הטבע, התיירות והסביבה


בימים אלה עורכת המועצה האזורית הגלבוע מגוון תכניות מרחביות המבקשות לייצר הזדמנויות פיתוח וצמיחה. בבסיס התכניות הללו עומד הרצון להעצים את הפסיפס האנושי המרכיב את הגלבוע, והן נפרשות על כלל יישובי המועצה והאזורים הטופוגרפיים, כאשר הן מספרות את הסיפורים המקומיים הייחודיים, נותנות להם ביטוי במרחב, כמו גם מקשרות ומחברות ביניהם.

"באמצעות תכניות הפיתוח הללו אנחנו מצליחים למצות את מרב הפוטנציאל המתקיים בשטח מוגדר, ובמפגש בין ערכי החקלאות, הטבע, התיירות והסביבה". מסביר ראש המועצה, עובד נור. "אנחנו בוחרים ליצר חזון, וביחד עם הציבור, לנהל תהליכים תכנונים העושים איזון ראוי בין פיתוח וצמיחה ובין שמירה על העבר, עם מרקמים של סביבה. זה לא יכול להיות אחרת, ואני מזמין את ציבור הגלבוע לעקוב אחרי הפרסומים ולהשתתף בסקרים סביבתיים ובאירועים הפתוחים לציבור, ובכך להיות שותפים ביצירת מסגרת תכנונית לפיתוח הגלבוע". אומר נור.

בהמשך לדברי ראש המועצה, התקיים השבוע באולם המועצה, כנס ראשון בו נטלו חלק נציגי הציבור מהגלבוע, כאשר על הפרק עומדת התכנית לפיתוח "מרחב חרודים" (שם זמני). הכנס השבוע הוגדר "כסדנת תכנון" למרחב, אליה הוזמנו תושבים הפועלים במרחב כגון- חקלאים, בעלי עסקים מקומיים, תיירנים, אנשי חינוך וקהילה, ונציגי היישובים הסמוכים.

"מרחב חרודים" כולל את כל אזור עמק-חרוד, ובפרט את אזור נחל חרוד, החל מצפונית לתל-יזרעאל ועד לאחר חפציבה בדרום. במרחב הזה ישנם היום שלל פעילויות מסוגים שונים, לרבות פעילות חקלאית, קהילתית, תיירותית ועוד. מטרת התכנית היא קודם כל לטוות את הפעילות והאלמנטים הקיימים לכדי סיפור אחד על מנת למנף את הפעילות באזור על מגוון תחומיה, תוך ביסוס המורשת, ויצירת אופק עתידי. במקביל לתכנית זו יפותחו אזורים נוספים בגלבוע, כגון: "פארק ואדי אל-כסלאן", יובל של נחל קישון העובר בפאתי הישוב מוקייבלה, "שביל התרבויות", שיקיף את כל יישובי מוא"ז הגלבוע, "שביל נחל-גלבוע", במקטע העובר בין הישובים סנדלה ומגן שאול, ועוד.

עמק חרוד

לצורך קידום תכנית הפיתוח, התקשרה המועצה עם "ליגמ פרויקטים סביבתיים", מהחברות המובילות בארץ בקידום פרויקטים סביבתיים וביצירת אסטרטגיה מלאה לתכנון, וביצוע פרויקטים בשטחים פתוחים. בפגישה שהתקיימה השבוע נקבעו השלבים הראשונים בניסוח המדיניות למרחב וגיבוש דרכי פעולה תוך זיהוי צרכים, אתגרים והזדמנויות. נאמנים לרצון להטות את הסיפור המקומי, נקבע כי תהייה התייחסות לנושאים מהותיים במרחב ובראשם המרחב החקלאי- גידולים ייחודיים, מקור הפרנסה של היישובים הסמוכים וכו', ובמקביל כעוגנים להמשך הדיונים והתכנון, תהיה התייחסות לאלמנטים במרחב כנחל חרוד וגופי המים, יחד עם ציר האתרים היסטוריים שהם בבחינת ערש הציונות וההתיישבות החקלאית.