מרכז המועצות האזוריות דורש לדחות כל דיון עקרוני בוועדות התכנון המחוזית בצפון, כולל התכנית להקמת תחנת כוח מזהמת בגלבוע, וזאת עד מינוי נציגות הולמת של המועצות


המאבק כנגד הקמת תחנת כוח מבוססת גז מזהם, באזור התעשייה "מבואות גלבוע", ממשיך לעורר הדים, לאחר שמרכז המועצות האזוריות (ממ"א), פנה בפניה דחופה לוועדה המחוזית לתכנון ובניה-מחוז צפון, לדחות כל דיון עקרוני, לרבות הדיון הקרוב על הקמת תחנת הכוח המבוססת על גז וסולר (תמ"א 10), וזאת עד לפתרון בעיית נציגות הולמת למועצות בוועדה. בפנייה הדחופה מתואר מצב אבסורדי, הנוגד את החוק, לפיו מזה זמן רב אין למועצות האזוריות, נציגות הולמות במוסדות תכנון רבים.

אם בוועדות התכנון השונות מדובר על מחוסר חלקי בנציגות, הרי שבוועדה המחוזית לתכנון ובניה במחוז הצפון (בה משמש אורי אילן כיו"ר), המצב החמיר והגיע לכדי כך בה היא פועלת ללא כל חבר מטעם המועצות האזוריות, זאת למרות שע"פ החוק יש למנות חמישה נציגי רשויות מקומיות! עו"ד מירב ברנע (היועצת המשפטית של ממ"א), מדגישה בפנייתה כי יש לדחות כל דיון עקרוני ובעל ראיית תכנונית ארוכת טווח, בטרם ימונו נציגים מטעם המועצות האזוריות.

 

"מצב בו למועצות האזוריות, המייצגות את המרחב הכפרי בישראל, אין כל נציגות אינו תקין, ויוצר עיוות של ממש בקבלת ההחלטות". אומר שי חג'ג', ראש מועצת מרחבים ויו"ר מרכז המועצות. "לאחרונה הגיעו פניות רבות ממועצות אזוריות שונות, אשר מזה זמן רב מנסות לקדם תכניות שונות, או לערער בהתאם לחוק, הנתקלות במחסומים בוועדות המחוזיות, שרובם ככולם נובעים מהיעדר ייצוג לנציגי המועצות האזוריות". 

הדרישה לדחות כל דיון עקרוני בוועדה המחוזית בצפון, מגיע על רקע דיון שצפוי להתקיים השבוע בוועדה, ובו ידונו לראשונה באלפי ההסתייגויות שהגישו הרשויות הסמוכות והתושבים, כנגד הקמת תחנת כוח גז מזהמת באזור התעשייה "מבואות הגלבוע", וכנגד התהליך בו מנסה המדינה לקבוע את מיקומן של תחנות כוח נוספות, מבוססות גז, שפועלות ועתידות לפעול בתחומי המועצה ובסביבתה (5 תחנות חדשות על רדיוס של 30 ק"מ!). כידוע, מנהל התכנון (ותמ"ל) מתכנן לכפות הקמת תחנת כוח מפלצתית, בחלק הצפוני של אזור התעשייה (סמוך לעיר עפולה), בהספק של כ-1100 מגה-ואט, בגובה של 70 מ', ועל שטח של כ-540 דונם בשלב הראשון. במוא"ז הגלבוע הביעו התנגדות חריפה לתכנית, ולאחרונה הצטרפו למאבק גם ראשי הרשויות מעפולה ועמק יזרעאל. ממטה המאבק של שלושת הרשויות נמסר כי "האחריות לביטחונם ולבריאותם של תושבינו מוטלת עלינו, ולא יעלה על הדעת כי נאפשר הקמת תחנת כוח המסכנת את התושבים. התרגשנו לראות התגייסות מחממת לב של תושבינו ששלחו מאות התנגדויות אישיות לותמ"ל. המאבק מגיע לאחר שביצענו עבודת מטה יסודית המציגה חלופות ליצור חשמל תוך שימוש באנרגיה מתכלה"

ראש מועצה אזורית הגלבוע נור

ראש מועצה אזורית הגלבוע עובד נור

המצב החמור בו אין נציגות הולמות למועצות האזוריות בוועדות התכנון נמשך כבר למעלה מחצי שנה, במהלכם יוצא מרכז המועצות מגדרו, ודורש את התערבות משרד הפנים לשינוי דחוף. "ייצוג הולם לנציגי המועצות האזוריות הוא דבר הכרחי בראייה תכנונית, והעדרם פוגע באיזון שנקבע בחוק!" אומר שי חג'ג'. "חברותם במוסדות התכנון מבטאת החלטות תכנוניות, הכוללות את היחסיות המאפיינת את המרחב הכפרי. פניתי לשר הפנים והמשרד לפיתוח הנגב והגליל, לפעול הדחיפות ובהתאם לחוק ולמנות נציגי המועצות האזוריות, כמתחייב". אומר יו"ר מרכז המועצות.