עליית מדרגה בגלבוע בהבטחת רצף תפקודי עצמאי של היישובים בשעת חירום


מנהלי הקהילות בגלבוע ואנשי הביטחון בישובים הגיעו לבניין המועצה לאירוע התנעה והכשרה של צוותי חירום (וחוסן) ביישובי הגלבוע. מפגש חשוב זה מגיע כביטוי נוסף לשיתוף הפעולה המוצלח בין מחלקת הביטחון והמחלקה לשירותים חברתיים במוא"ז הגלבוע, ובהמשך ישיר לסיכום אותו יזם עובד נור, ראש המועצה, ובו נכללת המועצה בפיילוט ראשוני בישראל, ההופך את פיקוד העורף לשותף מלא בהכשרה וציוד של צוותי החירום בישובים. מפקד המחוז בפיקוד העורף "הרים את הכפפה", וכך נוצרה תכנית עבודה תלת שנתית שבסופה יוקם בכל אחד מיישובי הגלבוע, צוות חירום וחוסן.

"בסופו של דבר, בשעת חירום- החוסן היישובי, הוא שיקבע גורלות", אומר עובד נור. ראש המועצה. "מוא"ז הגלבוע עברה תהליך מרשים ביותר ב-3 שנים האחרונות, ממצב של חוסר מוכנות, למוסמכת ומוכנה לעת חירום, וכעת המשימה שלנו היא להכין את הישובים. אני שבע רצון מקצב ההתקדמות, ולמרות שישנה עוד עשייה רבה שצריך לעשות בתחום, בסופו של דבר ותהליך- עד שנת 2023 יופעל צוותי חירום בכל אחד מ-33 הישובים בגלבוע".

דבריו של ראש המועצה מגיעים מתוך הנחת העבודה במוא"ז הגלבוע (לשעת חירום), לפיה ייקח זמן עד שגופי המדינה יסייעו, ולכן חוסנה של הקהילה תבחן ביכולתה לדאוג לעצמה. תחת רצון להבטיח רצף תפקודי עצמאי של היישובים, נכתבה אותה תכנית תלת-שנתית, בשיתוף פיקוד העורף והחלו הפעילויות בישובים עצמם. צוותי החירום מורכבים (בהגדרה) מבעלי תפקידים ומתנדבים הגרים ביישוב, ומכאן גם שלל הפעילויות והכשרות בישובים, הנעשים לצד ליווי וטיפוח תהליכים פנים-קהילתיים. ע"פ נתונים שמסר במפגש גיא איצקוביץ', קב"ט המועצה, נכון להיום פועלים כבר צוותי צח"י ב-13 ישובים בגלבוע, ובעוד 17 ישובים מתקיימים תהליכי הקמה, במרביתם אלו תהליכי הקמה מתקדמים.

תפקיד הצח"י הוא במתן סיוע ראשוני פיזי ונפשי בשלבי האירוע השונים, כאשר הצח"י אינו מחליף את פעולות המוסדות הרשמיים, אלא משלים אותן בקהילה. כך, וכיישום מוצלח להטמעת הצח"י בגלבוע, הוצג מקרה אקטואלי ורלוונטי, בו הישוב אביטל (בתענך) נקלע במהלך חוהמ"ס להפסקת חשמל ארוכה, כתוצאה מפגיעה בקו מתח מרכזי. צוות צח"י בישוב, בריכוזו של ארז בריימוק, נכנס לפעילות וביחד עם מחלקת הביטחון במועצה, התנהל בהתאם למצופה. בין השאר, סופקו גנרטורים לתושבים אשר מסתייעים במחוללי חמצן, וזקוקים לחשמל כאוויר לנשימה (תרתי משמע).

כנס צוותי חירום

פגישת ההתנעה לנושא הצח"י בגלבוע, נוצלה גם להיכרות רשמית בין מנהלי הקהילות לענבר רייך-צבר, עובדת סוציאלית בהכשרתה שגויסה לעבודה במועצה, וביחד עם קב"ט המועצה, פועלת באופן ייעודי להקמה, תפעול ותחזוק אותם צוותי חירום ביישובים. בנוסף, נהנו הנוכחים מהרצאה מרתקת של מני כץ, מומחה לתחום בינוי בקהילה והתמודדות עם מצבי חירום.

כנס צוותי חירום בגלבוע