דוגמה אישית: בכירי הנהלת מוא"ז הגלבוע מוותרים על תוספת שכר המגיעה להם על פי החוק


מליאת מוא"ז הגלבוע אישרה בישיבתה(9/19), את בקשתם של ראש המועצה, ועוד 4 מבכירי המועצה, לפיה הם עומדים על דעתם, ומבקשים לוותר על תוספת השכר, המגיעה להם ע"פ החוק, וזאת כאמירה ערכית ומוסרית, ולאור תכנית ההתייעלות וההבראה שהשיתה על עצמה הנהלת המועצה הנוכחית.

התקציב הנוכחי של מוא"ז הגלבוע משקף התנהלות מאוזנת והקפדה על כללי מנהל תקין. בסוף שנת 2018 עודכנה מוא"ז הגלבוע, כי לפי נתוני הלמ"ס היא עברה את רף ה-30 אלף תושבים, וע"פ החוק ובכפוף לנוהלי משרד הפנים הדבר מחייב את עדכון שכר הבכירים. יתרה מזאת, כבר מעל לשנה מובילים ראש המועצה, המנכ"ליות והסגנים, ומיוזמתם המלאה, תרומה של 20% משכרם לטובת מנגנוני המועצה.

זאת ועוד, למרות שהתוספות שכר בגין העלאת דרגות (בשירות הציבורי) אינה חובה אלא זכות, מקפידה מוא"ז הגלבוע על מתן דרגות ותוספות, חודש בחודשו לכל העובדים, חרף המצב הכלכלי המאתגר, ומאידך מונעת תוספת שכר המגיע בדין לבכירה. 

מליאת המועצה

עובד נור ראש המועצה: "אכן מדובר בכספים המגיעים על-פי כל דין, ולמרות שבמילא אנו תורמים משכרנו לטובת המערכת, אנו רואים חובה לעצמנו לתת דוגמה אישית ולהיות הראשונים להירתם לטובת המערכת".