נוער מוביל שינוי,️ בגלבוע כמובן...

פעילות משותפת בגלבוע, לשתי תנועות הנוער שידעו ימים פחות מוצלחים, וכעת בעזרת המועצה והנוער מובילות שינוי


כחלק מתכנית המועצה להכשרת מד"צים ופעילים, החלה השבוע מחלקת הנוער במוא"ז הגלבוע, בניהולה של רוחמה לבקוביץ, בתהליך טרום פעילים (טרומפ"ים), עבור שנת הפעילות הקרובה. התהליך מבקש להכין את חניכי שכבת כיתות ט' של בתיה"ס, לשנת ההדרכה הצפויה להם בתנועות הנוער של בני המושבים והתנועה החדשה (שם זמני).

הפעילות המשותפת, הזו בגלבוע, לשתי תנועות הנוער שידעו ימים פחות מוצלחים, משקפת את מערובתו והתעקשותו של עובד נור, ראש המועצה, שנושא החינוך הבלתי פורמלי יקר לליבו. כך, ולמרות אתגרים פוליטיים וכלכליים לא מבוטלים, הוביל עובד נור, להחלטה גורפת, לפיה תתקיים שדרת פעילות מרכזית ומשותפת לכל תנועות הנוער, אשר בה יינתן ביטוי לערכים החשובים בגלבוע, ובכך לייצר את דמות הבוגר הערכי הפועל ברוח ערכי הגלבוע.

עובד נור, ראש המועצה: "בורכנו בבני נוער בעלי ערכיות מדהימה, המלווה את פעילותם בכל הקשור למנהיגות, תרומה לקהילה ולמען הזולת, וחיזוק הסולידריות בחברה הישראלית. עלינו לעשות הכול על מנת לשמר ערכיות זו. אנו גאים בכל ילדי תנועות הנוער בגלבוע, ורואים בהן תשתית דור ההמשך של המרחב הכפרי בישראל", אמר ראש המועצה.

תהליך ט' שנתי של נוער הגלבוע החל במפגש שהתקיים בביה"ס הרב-תחומי עמק-חרוד (יום ה'), במהלכו נפגשו למעלה מ- 100 נערות ונערים מיישובי הגלבוע. כאמור, היה זה גם מפגש פסגה של תנועות הנוער בגלבוע, ובאופן נדרש ומחייב עסק הכנס הראשון בנושא: נוער מוביל לשינוי!

נוער מוביל שינוי

את הפעילות השבוע העבירו מנחי "פרדס" (מרכז לחינוך ערכי), שיצרו פעילויות שונות, בקבוצות מעורבבות, כאשר תחנות הפעילות מחייבות שיתוף פעולה, או שיח מעניין. בני הנוער הנפלאים סיימו את הערב בארוחה משותפת, ובקביעת מטרות להמשך שנת הפעילות.

רוחמה לבקוביץ ציינה כי המפגשים יתקיימו אחת לחודש ובמטרה לקדם קבוצות מנהיגות, מעורבות חברתית והתנדבות. במהלך השנה יעסקו ילדי כיתה ט', בעוד נושאים ערכים חשובים שיש בהם בכדאי להעצים את קהילת הגלבוע. מנהלת מח' הנוער בגלבוע, ביקשה גם להודות על שיתוף הפעולה עם נבו דרורי ואסתי דה-פז, רכזי תנועת הנוער בגלבוע, שיחד עם כל המדריכים והמדריכות לא מפסיקים להיות יצירתיים, ולקיים בגלבוע שלל פעילויות משותפות, ומקרבות המציבות את מוא"ז הגלבוע כמובילה מבין הרשויות, בכל הקשור לפעילויות ערכיות לנוער.