שלב סופי בהקמת המגרש המשולב החדש בכפר טייבה/במהלך חודש פברואר הקרוב יותקן הקירוי גם במגרש החדש הנבנה בכפר טמרה


תנופת הפיתוח בגלבוע נמשכת במלוא העוצמה, כאשר מוא"ז הגלבוע מדווחת בגאווה על התקנת הגג (קירוי), במגרש המשולב החדש הנבנה בכפר טייבה. זהו השלב הסופי בהקמת המגרש והוא מגיע כהמשך ישיר למדיניות שמוביל עובד נור, ראש המועצה, הגורסת כי מתקני הספורט האיכותיים בישובים נועדו לשרת היטב את בתי הספר בשעות הפעילות, ואת קהילות הגלבוע בשעות אחה"צ. על פי התכניות יימסר המגרש לטובת תושבי הכפר טייבה בחודשיים הקרובים (עד חודש פברואר), ומיד אח"כ תחל התקנת הגג במגרש החדש הנבנה בכפר טמרה השכן.

ראש המועצה הגיע השבוע לכפר טייבה לעמוד מקרוב אחר התקדמות העבודות, ולאחל לתושבי היישוב שהמגרש ישקוק פעילות ספורטיבית וימשוך אליו ילדים ומבוגרים. "המגרשים החדשים יסיעו לנו בהרחבת פעילויות קהילתית וכמובן יתמכו בקידום אורח חיים בריא בגלבוע". אומר עובד נור. "העבודות בישובים, הנעשות בשיתוף פעולה עם כל הגורמים, מוכיחות לנו כי זה מצליח! זוהי מדיניות המקבלת הכרה פרויקט אחר פרויקט, והתוצאה המצוינת. נמשיך בעשייה המבורכת הזו, כי זו שליחות ואין לנו דרך אחרת."

בניית המגרשים המשולבים בכפרים טייבה ובטמרה, נאמדת בהשקעה של 2 מיליון שקל עבור כל מגרש. העבודות כוללות מצעי בסיס ושיפור דרכי גישה, כאמור התקנת גג (קירוי), משטח ייעודי ומתקני ספורט, צביעה והצבת תאורה חדישה. מגרש ספורט המשולב מגיע בעיצוב חשדני והוא מיעוד למגוון משחקי כדור, כאשר בבנייתו הושם דגש לנושא הבטיחות והנגישות. המתחם מגודר עם רשתות שאינם מאפשרים לכדור לצאת מתחומו, ושומרים על תקינות המתקן. הספורט בגלבוע אינו רק חתירה להישגים, אלא מכלול המבקש להכיל ערך קהילתי יחד עם בניית תשתית רחבה של ספורטאים ביישובים. כך, ישמשו המגרשים לטובת פעילות ספורט עממי ותחרותי של ילדי הישובים, ולאירועי התכנסות גדולים של תלמיד בתיה"ס היסודיים בכפרים, ואילו בשעות אחה"צ יעמדו לטובת פעילויות קהילתיות.

עובד נור עם וועד טייבה במגרש המשולבההשקעה הכספית בהקמת המגרשים לא הגיעה בדרך "סטנדרטית", אלא הושגה בזכות התעקשותה של המועצה לכלול את ערבי הגלבוע, בהחלטה 922 של הממשלה, המשקפת השקעה במגזר הערבי, וביחד עם משרד השיכון, והשקעה של המועצה, הועמד תקציב ראוי לפעילות המבורכת. העבודות בטייבה ובטמרה נעשות בניהולה של "החברה הכלכלית גלבוע", אשר מפקחת מקרוב ומוודאת כי מיושמת מדיניות המועצה לפיה יעמוד לטובת כל תושבי מוא"ז הגלבוע- מתקני ספורט ברמה גבוהה.