אנרגיה מתחדשת ומחנכת בעמק חרוד


בגלבוע מקדמים תכניות סביבתיות העומדות על הקשר בין האדם לסביבתו, ונושא הקיימות, כהכרה לתרומה הגדולה שיש בכך לרמת החיים בגלבוע. במינהל החינוך בגלבוע פועלים לקדם תכניות חינוכיות שכאלו מגיל צעיר לנוכח ריבוי מיזמים ופרויקטים בנושא “אנרגיה מתחדשת“ בצפון (ובגלבוע בפרט), המחייבים את הכנסת אותם שיקולים סביבתיים, בהתנהלות היומיומית של התושבים.

בכיתת "אתגר", אשר בביה"ס הרב תחומי עמק-חרוד (ילדי כיתת י'), קיימו בשנה האחרונה מיזם מרתק לצורך הכרות ולמידה על מקורות האנרגיה המתחדשת. הלימודים התיאורטיים יוחדו לצורך בניית דגם מעשי לרווחת התלמידים, המביא לביטוי שילוב אלמנטים בולטים בתחום האנרגיה המתחדשת.

"החשיבה הירוקה הפכה לחלק בלתי נפרד מחיינו ומשתלבת היטב בחזון המועצה". אומר עובד נור. "כמועצה הפועלת באופן שוטף להעצמת הקהילות והתושבים, תוך שותפות גורל ודאגה לזולת, טבעי לנו בגלבוע לקדם את נושא הקיימות, כציר מרכזי גם בפדגוגיה הבית ספרית, ובכך להוסיף נדבך נוסף לטיפוח איכות החיים ביישובי הגלבוע". לדברי ראש המועצה.

לצורך יישום המיזם, בחרו תלמידי עמק-חרוד ליצור פינת ישיבה ומפגש חברתי. אותה פינת ישיבה נבנתה מחומרים טבעיים או ממוחזרים (כמו צמיגי רכבים), ומשלבת אלמנטים של שימוש באנרגיה מתחדשת כמו פאנלים סולריים (כולל פסיפסים מסיליקון), ושבשבות רוח יצירתיות המתפקדות כפסלים קינטיים. אם סיום הפרויקט בחודש הקרוב, ייצרו אותם אלמנטים- אנרגיה שתתורגם לזרם חשמלי, אשר ישמש לתאורת המקום, ולצורך טעינת הפלאפונים של תלמיד ביה"ס.

אלמנט המחזור בעמק חרוד

הלמידה התיאורטית והמעשית התקיימה בשיתוף עם רשות ניקוז ירדן-דרומי, שקיימו לתלמידים סיורים בסמוך לנחל חרוד, שם ניתן דגש נוסף להיבטים מגוונים בחינוך הסביבתי לקיימות, כמו תהליכי הפרדת פסולת, וצריכת אנרגיה מושכלת.