בגלבוע מציירים אופק אחר

שיאו של תהליך פיתוח מצוינות ארגונית


מועצה אזורית הגלבוע מובילה בשנתיים האחרונות, תכנית אסטרטגית של פיתוח מצוינות ארגונית הכוללת- התאמת מבנה המועצה (הארגון) ותהליכים מבניים באופן שישרת את מדיניות הפנים והחוץ, תוך הטמעת תודעת שירות איכותית. השבוע הגיע תהליך זה לשיאו בכנס "2020- מציירים אופק אחר", אשר התקיים במושב פרזון.

בבסיס התכנית לפיתוח מצוינות ארגונית, עומד תהליך עומק שנעשה מול כל עובדי המועצה בשנתיים האחרונות, וסייע רבות למועצה בבניית תשתיות, כלים ומיומנויות ארגוניות וניהוליות ברמה גבוהה, תוך פיתוח שדירת מנהלים איכותיים. התכנית מיושמת בגלבוע בהלימה להתנהלות ציבורית אחראית, ולמדיניות אותה התווה ראש המועצה, עובד נור, המתבטאת בתקציב בריא ומאוזן, ללא חובות עבר, המאפשר את המשך הפיתוח המואץ. 

"כמנהיגות ציבורית, אנו מחויבים לבסס בגלבוע תשתית של התנהלות בריאה, ולאפשר בכך את רווחת התושבים וליצור אופק בהיר ומבטיח לכולנו". אומר עובד נור, ראש המועצה. "הבראה זו יכולה להיעשות רק אם נשכיל לטפח תרבות ארגונית המונעת את הישנותם של משברים מחזוריים. התהליך שהתקיים בשנתיים האחרונות, סייע לנו רבות בכך, וראינו זאת השבוע בין היתר בתכניות העבודה (צמודות תקציב) שהציגה שדרת הניהול במועצה". לדברי נור.

בהמשך לדברי ראש המועצה, הוקדשו השעות הראשונות של הכנס, להצגת תכניות עבודה מקושרות תקציב, אותן הציגו מנהלי מחלקות המועצה וגופי הסמך. עוד כללו הפרזנטציות גם פרויקטים חדשים שיקודמו בשנה הקרובה במסגרת כל מחלקה, התואמים את מדיניות המועצה. תכנית פיתוח מצוינות ארגונית מוענקת במשורה לרשויות מוניציפאליות, והסיבה העיקרית שמשרד הפנים הכיר ושיבח על המהלך בגלבוע, ואף תקצב זאת ב- 2.3 מיליון ש', נעוצה בתהליך רה-ארגון מקיף, שמתקיים בשנים האחרונות בגלבוע, בהובלתה של ענת מור. אותו תהליך החל עוד בשנת 2016 הן בכובעה (הקודם) כמנהלת אסטרטגיה וארגון, והן בכובעה הנוכחי כמנכ"לית המועצה, והוא מהווה נדבך חשוב ברתימת משרד הפנים, לאמץ באופן מלא את תכנית ההבראה שהשיתה על עצמה הנהלת המועצה. לדברי ענת מור, מנכ"לית המועצה "כדי להתאים עצמנו למשימות ולמיקודים האסטרטגים שגיבשנו, אנו מיישמים תכנית שכוללת רצף תהליכים פנים ארגונים, עמידה במשימות שהגדיר הארגון, ושיפור השירות לתושבים וליישובים. זוהי אסטרטגיה ארגונית המובילה לשינוי בכל הקשור לפיתוח מקצועי ומצוינות לצד התייעלות בניהול, בגישה ובאחריות".

כנס אופק אחר בפרזון

בצמוד למנכ"לית המועצה, הייתה זו חברת "לוטם", אשר סייעה להשלים תהליכים פנים ארגונים קיימים ולהוביל תהליכים חדשים בגלבוע. חברת "לוטם" היא מהחברות המובילות בארץ בתחומי הייעוץ הארגוני, המייצרות ערך מוסף לחברות וארגונים. חברת "לוטם", גם ריכזה את הפעילות לאורך כל הכנס השבוע, כאשר בחלקו השני של הכנס הצטרפו כל עובדי המועצה וגופי הסמך, להרצאה מרתקת ומשעשעת של עמוס אלגבונן, "קומיקסטנדאפ", אשר עמדה על הקשר בין הומור ליצירתיות.

כנס אופק אחר בפרזון

כנס אופק אחר בפרזון