זה"ב של בית ספר ומחלקת תחבורה בגלבוע


בביה"ס היסודי "עמק-חרוד", לוקחים את נושא הבטיחות בדרכים במלוא הרצינות הראויה! בשיתוף המועצה והרלב"ד, נקבעו 5 נאמני בטיחות בדרכים משכבת כיתה ו', וכהמשך למדיניות מנהל החינוך בגלבוע לעורר מודעות לנושא בטיחות בדרכים, תוך טיפוח מנהיגות, מצוינות והישגיות בחינוך. משמרות זהירות בדרכים (זה"ב) מתווספות לפעילות הבית ספרית הענפה, בהובלת מנהלת ביה"ס, ורכזות זהירות בדרכים והסעות, הכוללת מערכי שיעורים בנושאים של חשיבות חגורות הבטיחות, רכיבה בטוחה עם קסדה, כללי התנהגות בטוחה בהסעות, חצייה נכונה של כבישים וכדומה.

לצורך עידוד העשרה בנושא, התווספה השבוע גם פעילויות חווייתיות שכללה הכנת כרזות, שלטים, וסיסמאות ("סלוגנים"), אשר יעטרו את תחנות ההיסעים בסמוך לרציפי האוטובוסים. לצורך הפעילות החווייתית גייסו חמשת נאמני הבטיחות, כ- 30 תלמידים מכיתות א', ב', ו-ג', אשר גילו מחויבות מרשימה ויצירתיות בהכנת השלטים והכרזות, שהועברו כעת להדפסה, ואח"כ ייתלו בתחנות.

 "יוזמה מבורכת של ביה"ס שיש בה אמצעי ממשי להטמעת התנהגות בטיחותית ושמירה על חיי אדם". אומר עובד נור, ראש המועצה. "ההסעות הן חלק בלתי נפרד מחיי בית הספר והתלמיד, קל וחומר במועצה אזורית כמו הגלבוע, בה אחוז ניכר מהתלמידים מוסעים בהסעות, והן מהוות מוקד לקידום המודעות לנושא הזהירות בדרכים. נמשיך לשים דגש מיוחד על שמירת כללי הזהירות, עוד מגיל הגן, תוך השקעה בחינוך ערכי ויצרתי, המכבד את בני האדם ואת חוקי התנועה".

בהמשך לדברי ראש המועצה, יצוין כי נושא ההסעות למוסדות החינוך בגלבוע, מהווה חלק משמעותי מפעילות מחלקת התחבורה של המועצה, ולצרוך כך הוכשרו בגלבוע נהגים מיומנים ומקצועיים, המבינים היטב את גודל האחריות והמקצועיות, הנדרשים בכדי להסיע בבטחה כ-4500 מוסעים, מידי יום, בכ- 250 קווים. כך גם, הוזמנה השבוע המחלקה, בניהולו של טל שמיר, לביה"ס יסודי עמק-חרוד, על מנת שיהוו שופטים ויתנו את חוות דעתם המקצועית בנוגע לאותם שלטים וסיסמאות.

המפגש בין התלמידים הצעירים ולנהגים המקצועיים היווה הזדמנות לסיום כתיבת תקנון הסעות מוסכם ומחייב, אותו הובילו נאמני הבטיחות וצוותי ההוראה, והוא נועד לסייע ולהקל משמעותית על נהגי ההסעות בגלבוע, כך שיכולו להתרכז בנהיגה ולא באכיפת משמעת.