בגלבוע אומרים לא לתחנת כוח מזהמות, ומתכוונים לעצור את המחטף


המאבק כנגד הקמת תחנת כוח מבוססת גז מזהם, באזור התעשייה "מבואות גלבוע", צובר תאוצה- במהלך מחמם לב, ביקשו כל מדריכי הנוער ביישובי הגלבוע, להיפגש עם ראש המועצה, על מנת להתעדכן בכל פעילויות המועצה לעצירת המהלך הדורסני, ולבחון דרכים כיצד הם יכולים להירתם לעצירת המהלך בו מנסה המדינה לקבוע את מיקומם של תחנות כוח חדשות, בתחומי המועצה ובסביבתה.

"נעשה הכול על מנת להגן על בריאות חיי תושבינו". אומר עובד נור, ראש מוא"ז הגלבוע. "המועצה מובילה בכל העוז מאבק סביבתי על איכות ובטיחות חיינו, וכנגד התכנון המקומם להקים תחנת כוח ב"מבואות הגלבוע" (חבר). הבענו התנגדות נחרצת שהתקבלה בוועדות התכנון המקומיות והמחוזיות, כאשר בכל אותם דיונים הושמעה גם ההתנגדות הנחרצת לא פחות, של כל יישובי הגלבוע, ואף למעלה מ-1500 תושבים שחתמו על התנגדות אישית למהלך. חשוב להדגיש שאנו מתנהלים לא מתוך תפיסת "נימבי" (NMBY), אלא לאחר שביצענו עבודת מטה יסודית המציגה חלופות ליצור חשמל תוך שימוש באנרגיה מתכלה ולא מזהמת".

על אף קבלת התנגדות מוא"ז הגלבוע והצבת שורה של סייגים בטרם קידום התכנית, נודע בגלבוע כי גופי התכנון במדינה מנסים לקדם בכל זאת את הקמת תחנת הכוח ע"י אישור בוועדת המשנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע). בפגישה עם מדריכי הנוער בישובים, וכן נציגי ועדת איכות הסביבה במועצה, התחייבו הנוכחים להתגייס כנגד המחטף, בו מנסה המדינה (באמצעות חוקי התכנון), לעקוף את ועדות התכנון.

"זו ההזדמנות שלנו, של כולנו, להציב חזית אחת ולומר לא רבתי לרעיון המסכן את איכות חיינו". אומר עובד נור. "הוכחנו בעבר שביכולתנו לשנות ולהוביל אמירה ציבורית מהדהדת, ואני קורה לכל ציבור הגלבוע- בואו נעשה זאת שוב". בהמשך לדברי ראש המועצה, יצוין כי במועצה קוראים לכל התושבים "לבוא ולהתייצב בחזית מאבקנו הצודק, שנוביל בדיון בולנת"ע. ביום שלישי הקרוב (11.02) נעלה לירושלים, לדיון המכריע בהשגות שהוגשו לתמ"א תחנת כוח מבואות גלבוע". במוא"ז הגלבוע מתכוונים אף להעמיד לרשות התושבים הסעות בחינם שיצאו מרחבת המועצה.

מפגש בנושא ההתנגדות להקמת תחנות כח בגלבוע

ברקע ההתנגדות בגלבוע עומדת תכנית המתאר להקמת תחנת כוח מפלצתית, בחלק הצפוני של אזור התעשייה (סמוך לעפולה), בהספק הנע בין 900 עד 1200 מגה-ואט, בגובה של 70 מ', ועל שטח של כ-540 דונם (בשלב הראשון בלבד, עם פוטנציאל התרחבות ניכר). התנגדות התושבים מגיעה לאחר שלמאבק הצטרפו גם ראשי הרשויות מעפולה, מגידו ועמק יזרעאל, וזאת לאחר שהזדעזעו לגלות כי החלופות המוצעות, משקפות הקמתן של 4 תחנות כוח באזור העמקים בלבד, ועוד אחת שמוקמת בימים אלה ברש"פ סמוך ליישוב מוקביילה. בהתנגדות מפורטת מציגים ראשי הרשויות את תמונת הריכוז הרב של תחנות כוח במרחב כה מצומצם, ומידת ההשפעה הניכרת הצפויה על בריאות הציבור והחקלאות, פגיעה נופית, ואף תדמיתית במרחב הכפרי. בנוסף, מצביעים בגלבוע על העדר בחינה אמתית של מאזן ייצור האנרגיה באזור, והתעלמות מקוממות ממתן הזדמנות לייצור חשמל באמצעות אנרגיות מתחדשות.