מקפידים על ההנחיות


יש אתגר משמעותי בניסיון לייצר רציפות תפקודית בעת הזאת ובתנאים האלה, וכולנו שותפים לו.
יחד עם זאת, אחריותנו למשפחתנו ולקהילתנו מחייבת אותנו להקפיד על ההנחיות!

הוראות