עובד נור בראיון לחג הפסח: "ייצוג החקלאי צריך לעבור למרכז המועצות האזורית"