עדכון לתושב בנושא תברואה ואיכות הסביבה


 

אשפה ביתית:

הפחים הירוקים מיועדים לפסולת ביתית בלבד הנשלחת למיון/הטמנה.
אין להשליך בפחים הירוקים (ובסביבתם) אשפה המיועדת למחזור או כל פסולת אחרת. תדירות פינוי הפחים הינה פעמיים בשבוע, בכל היישובים.
עפ"י חוק הימצאות פסולת בניין / גזם / פסולת חקלאית בפח הירוק אוסרת עלינו פינויו ואף תחשוף את בעל הבית לקנס.

 

גזם ופסולת גושית:
איסוף הגזם והפסולת הגושית הינו באחריות ועד היישוב המתוקצב לכך על ידי המועצה - יש להתעדכן מול היישוב בגין מועדי האיסוף או נקודות הריכוז ביישוב.  הגזם שנאסף מהיישוב מועבר לתחנה מרכזת שם הוא מרוסק ומועבר לשימושים חקלאיים.

פסולת בניין / צמיגים/ פגרים /או כל מוצר אחר:

עפ"י חוק, חל איסור מוחלט על השלכת פסולת בניין, פסולת תעשייתית, צמיגים, פגרים או כל מוצר אחר שלא באתר המיועד לכך. חובת הקבלנים לפנות את פסולת הבניין בכל אתר בניה. בהתאם להוראות סעיף 7 (א') לחוק שמירה הניקיון, התשמ"ד 1984, המועצה מודיעה כי פסולת בניין יש לפנות לאתרים המאושרים ע"י המשרד להגנת הסביבה בלבד לקליטת פסולת מסוג זה.

להלן רשימת האתרים המאושרים באזור, נכון למועד זה.  ניתן לפנות פסולת בניין לכל אתר מאושר, גם אם אינו מופיע ברשימה זו:

 

מחוז

שם האתר

שם החברה

מיקום

דרכי התקשרות

צפון

טורעאן

טורעאן קליטה ומיחזור

מחצבות גולני/

צומת גולני

04-6519636

צפון

עפולה

אפיק תשתיות בע"מ

צמוד למפעל אמניר דרום עפולה

052-8721880

צפון

עמיאש קליטה ומיחזור

עמיאש חברה להובלה בע"מ

א.ת.קדמת הגליל

04-6725555


 

מיחזור בקבוקי פלסטיק / קרטונים:

במרכזי היישוב ובנקודות ספיציפיות מוצבים כלובי קרטונים, כלובי בקבוקים ועיתונים. איסוף הכלובים הינו עפ"י הצורך ולפחות פעם בחודש. התכולה מועברת למיחזור בתאגיד "ת.מ.י.ר".

פיקוח ואכיפה:

לטובת שמירת בריאות הציבור ואיכות הסביבה ברחבי המועצה, המועצה מפעילה צוותי פיקוח ואכיפה בשילוב גורמי אכיפה ממשלתיים לצורך שמירה על החוק, הסביבה והשטחים הפתוחים.