רוח הגלבוע המיוחדת גם אל מול נגיף הקורונה


מסכמים את ההתמודדות עם ההתפרצות של נגיף הקורונה. שומרים על חלקת האלוהים הקטנה שלנו-ביחד אתכם!