בגלבוע לא ממתינים להנחיות הממשלה, וחוזרים להפעיל את שולחן הקורונה


בגלבוע חוזרים להפעיל את "שולחן הקורונה" שפועל במועצה, ולהנחות ולעבוד מול הנהלות היישובים וצוותי החירום. בעקבות נתוני התחלואה וההוצאה לבידוד בשבוע האחרון, עברה המועצה לעבוד במתכונת המתקרבת למתכונת החירום, כפי שפעלה מחודש מרץ. בהתאם לכך, צוות הערכת המצב המועצתי מקבל עדכונים, מנתח את תמונת המצב ומעביר הנחיות.

"קהילת הגלבוע הוכיחה כי היא יודעת היטב לייצר את החוסן הקהילתי הנחוץ בעת חירום". אומר עובד נור, ראש המועצה. "נתוני התחלואה הנוכחים מעידים על היקף הדבקות שהם פי 3 משיא הגל הקודם. אין ספק שאנו נכנסים לתקופה בה רבה אי הוודאות, אבל נוכח המשמעת הקהילתית שהוכחנו שאנו יכולים לגייס ביחד- אני מאמין שיש ביכולתנו למזער סיכונים". לדברי נור.

מן הנתונים שהוצגו בפני "שולחן הקורונה" בגלבוע, עלתה דאגה בשל הזינוק בתחלואה במקומות מרובי קהל וריכוזים צפופים במיוחד, ולמרבה הצער מנתוני ההדבקה במוסדות החינוך, ואולמות אירועים מחוץ למועצה. תוך שבוע בלבד, זינק מספר החולים מאפס ל-6 תושבים החולים בקורונה (נכון ליום ג').

בפניה למנהלי הישובים והקהילות בגלבוע, מבקש עובד נור, ראש המועצה, לנקוט בגישה הצופה פני עתיד, ובכך לשחזר את התנהלות המועצה והישובים, בגל הקודם, כאשר המערכת נרתמה והגיבה מיד עם פרוץ המשבר. לדבריו: "לצערנו, המצב הוא שמשרדי הממשלה מוסרים הנחיות לא מספקות, ועל כן הובלנו בגישה של לקיחת אחריות והחלטה שאין לנו אלא לסמוך על עצמנו". אומר עובד נור. "ההירתמות המשותפת והמתואמת– הוכיחה את עצמה. זו העת להוכיח מנהיגות, ולהוביל באחריות הנחיות ברורות לציבור, באופן הממזער את הסיכון להתפרצות משמעותית באזורינו". לדברי ראש המועצה.שולחם קורונה

בהמשך לכך מפרט ראש מוא"ז הגלבוע את המלצת המועצה בדבר בחינה מחודשת של שימוש בבריכות השחייה, לשקול וויתור על מסיבות קיץ ככל שתוכננו, וסגירת מגרשי שעשועים ומתקנים. ע"פ בדיקת המצב בתחילת השבוע, הרי שפעילות "ביה"ס של החופש הגדול", תמשך תוך הקפדה על כללי הריחוק וההיגיינה. מעבר לכל ההמלצות מדגישים בגלבוע את החשיבות המשמעותית לוודא הקפדה על חבישת מסכות במרחב הציבורי וקיום פעילויות באופן ממוקד, וממוגן ככל האפשר, תוך דגש על שמירת האוכלוסיות בסיכון.