מוא"ז הגלבוע פועלת כיום במעלה מ-30 תחומי שירות, דרכם מעניקה מעל ל-300 שירותים לתושב!

בראש סדר העדיפות: השירות לתושב!


מועצה אזורית הגלבוע מצויה בעיצומו של יישום תהליך אסטרטגי, שנועד לפתח ולחזק תשתיות ארגוניות, ולהצמיח את הישובים והמרחב. התהליך כולל בניית תהליכי עבודה מיטביים מול ועם הישובים, שיסייעו בניהול עצמי ומשילות יישובית. השבוע, במפגש בישוב רם-און, קיבל תהליך זה ביטוי מרגש במיוחד, במסגרת שיתוף הציבור לקביעת סל השירותים.

"אנו מחויבים לבסס בגלבוע תשתית של התנהלות בריאה", אומר עובד נור, ראש המועצה. "זו שליחות לבסס מועצה הגדלה נכון ומאוזן, תוך ייצור מנופים כלכליים שיאפשרו לנו להמשיך ולהעניק לתושבי הגלבוע רמת איכות חיים גבוהה, בכל התחומים, ובראשם החינוך". מסביר ראש המועצה.

במסגרת יישום התכנית, בהובלתה של ענת מור, מנכ"לית המועצה, כלל המפגש השבוע הצגת מכלול השירותים הניתנים כיום, יחד עם תמורות ומגמות בתקציב המועצה. נציגי הישובים המשתתפים הגיבו בקורת-רוח בולטת, ואף בהתרגשות, לנוכח היקף הפעילויות הקיימות בגלבוע. ע"פ בדיקה של גוף חיצוני (המלווה את המועצה בתהליך כולו), כבר היום פועלת מוא"ז הגלבוע במעלה מ-30 תחומי שירות, דרכם מעניקה מעל ל-300 שירותים לתושב!

בנית סל השירותים המיטבי, מסדיר ומגדיר את נושאי הליבה המשותפים בגלבוע. לאחר שיתוף התושבים והמליאה, הוא יצא לפועל ויטייב את דרכי העבודה המקצועיים לטובת הישובים ותושבי הגלבוע. בין השאר מגשר התהליך על פערים רבים, וגם חושף מציאות ניכרת של גופי מדינה הנסוגים מתקצוב שירותים רבים, כשלוואקום הנוצר, נכנסת המועצה.

"העיניים נפתחות לרווחה כאשר הן פוגשות את הנתונים". אומר עובד נור. "לנוכח מציאות מאתגרת בו המדינה הולכת ונסוגה מתיקצוב, אני גאה במיוחד לעמוד בראש ארגון שמגדיל את התקציב הניתן לשירותים. הגאווה מתעצמת כאשר מבינים שקרוב ל-85% מתקציב המועצה מופנה לחינוך ורווחה!". אומר ראש המועצה. "מנוף כלכלי אינו מתבטא רק בעוד הקמת אזור תעשייה, אלא בחיזוק מנגנוני הניהול בישוב, קידום פרויקטים קהילתיים, התייעלות והגברת שיתוף הפעולה בין היישובים והמועצה ובין היישובים לבין עצמם". לדברי עובד נור.

התכנית לפיתוח מצוינות ארגונית מתקיימת בגלבוע, לאור השינויים שחלים במדינה ובמגזר הכפרי בשנים האחרונות. מהם עולה מגוון הנושאים שהמועצה עוסקת בהם ובהתאמה גם הישובים, הנושקים לכל תחומי החיים: כחינוך, תרבות, תעסוקה, איכות הסביבה, תיירות, פיתוח קהילתי, ביטחון וחוסן, ועוד. לשלב הנוכחי בתהליך, מגיעים בגלבוע לאחר שבתחילתו המיקוד היה בהתאמת מבנה המועצה (הארגון), באופן המשרת את מדיניות הפנים והחוץ, תוך הטמעת תודעת שירות איכותית.