שומרים על "השיבר" במרחב הכפרי: שומרים על חופש הפעולה של אגודות המים, ומבטיחים המשך השקעות ומחירי מים הוגנים לחקלאים


על רקע פגיעה אפשרית באגודות המים במרחב הכפרי, פעל עובד נור, ראש מוא"ז הגלבוע, למהלך דחוף ואסרטיבי לצורך שמירת עצמאותם של אגודת המים, ולהבטחת היעילות ומחירי מים הוגנים לחקלאים. המהלך הוכתר בהצלחה, כאשר בפגישה עבודה משותפת בכנסת, הצהיר השר זאב אלקין שהוא בעד שמירת עצמאות אגודות המים, ובוודאי שלא יסיע לחברת "מקורות" להגדיל את כוחה המופרז גם כך.

השבוע במשכן הכנסת, התקיימה פגישה משותפת של השרים למשאבי מים והחקלאות, השרים אלקין ושוסטר, ביחד עם שי חג'ג', יו"ר מרכז המועצות, דובי אמיתי (יו"ר אגודת מים בגליל), חיים רוקח (ראש מוא"ז גולן), וכאמור עובד נור, שכיו"ר הועדה החקלאית במרכז המועצות האזוריות, היה מיוזמי המהלך שכלל עבודת מטה מעמיקה.

עובד נור, ראש המועצה: "אגודות המים הן קריטיות עבור חקלאים המבקשים לפעול ביעילות במרחב הכפרי. תובנה שהפנמנו מאותה החלטה אומללה- "תיקון" 27 לחוק המים (בשנת 2017), היא החיוניות באיחוד השורות וסולידריות בקרב מפעלי מים לחקלאים. אני שמח לבשר כי תובנה זו סייעה לנו, על מנת לשמור על חופש הפעולה של אגודות המים, ולהבטיח המשך השקעות ומחירי מים הוגנים לחקלאים".

ברקע הדברים עומד השר למשאבי מים, המקדם רפורמה בתחום משרדו, שנועדה לחבר בין אחריות לסמכות בתחום משק המים. אותה רפורמה צפויה לשנות את מעמדה של רשות המים, ומפרסומים שונים, ניתן היה להבין כי הכוונה היא לפגוע שוב באגודות המים, ולתת העדפה לא מידתית לחברת "מקורות", בשליטה על מחירי המים המסופקים לחקלאים. מעבר לאבסורד בחיזוק מונופול המים הממשלתי, הרי שאגודות המים לא מתכוונות לעלות את מחיר המים לחקלאים, שממילא לא יוכלו לספוג את העלייה.

מעבר להצהרה, עמדו משתתפי המפגש על כך כי הדברים יכתבו מפורשת, וכך הוחלט שמשרד החקלאות יסכם עם משרד משאבי המים על תיקונים ברפורמה ובהצעת החוק, שיכללו את כל הסיגים שהעלו נציגי החקלאים, ובאופן המאפשר לחקלאים להמשיך להיות שותפים בהחלטות על הפרויקטים וההשקעות.שומרים על אגודת המים

"לא עצרנו כאן, והבטחנו גם שיוכנס תיקון שיבהיר שכל אותה רפורמה תעסוק בתאגידים העירוניים, ולא בהתאגדויות במרחב הכפרי". מעדכן עובד נור. "אני מודה לשותפים במרכז המועצות האזוריות, על הובלת המהלך הנדרש. ביחד הוכחנו שכאשר יש בעיה רוחבית, המאיימת על החקלאים, אנו חייבים להתאחד מולה בעצמנו". לדברי נור.