הישג מדהים לגלבוע: מוקפאת הקמת תחנת הכוח מבואות הגלבוע!

פעם שניה שעובד נור, ראש המועצה, מוביל את התושבים לעצירת מה שנטען "כבלתי אפשרי"


בשורה אזורית אדירה, לאור הצלחת המאבק כנגד הקמת תחנת כוח מבוססת גז מזהם בגלבוע. היום  (11.8) התבשר ראש מוא"ז הגלבוע, עובד נור, על הקפאת הליכי תכנון התחנה, לאחר שהוביל את ההתנגדות להקמתה.

"המועצה הובילה בכל העוז מאבק סביבתי עיקש על איכות ובטיחות חיינו". אומר עובד נור. "הבענו התנגדות נחרצת שהתקבלה בכל וועדות התכנון, כאשר בכל אותם דיונים בוטאה גם ההתנגדות הקטגורית של יישובי ותושבי הגלבוע. אין בלתי אפשרי שעושים את הדברים נכון, ולכן נמשיך לפעול בכל האמצעים העומדים לרשותנו, כדי לסכל את היוזמות הפוגעות בנו, ונשמור על איכות חיי תושבינו”, אומר ראש המועצה.

לפני שנה גילו בגלבוע כי מנהל התכנון מנסה לכפות הקמת תחנת כוח גדולה, בחלק הצפוני של אזור התעשייה (סמוך לעפולה), בהספק של 1,160 מגה-וואט, ועל שטח של כ-540 דונם (עם פוטנציאל התרחבות ניכר). תחנה זו היוותה חלק מצבר 5 תחנות מתוכננות באזור העמקים בלבד (ברדיוס של 25 ק"מ), כולל תחנה המוקמת ברש"פ סמוך ליישוב מוקביילה. בהתנגדות המפורטת הציג ראש המועצה אל מול כל מוסדות התכנון, את הריכוז הרב של התחנות המתוכננות במרחב המצומצם, ואת מידת ההשפעה הניכרת הצפויה על בריאות הציבור והחקלאות, הפגיעה הנופית והאקולוגית, ואף התדמיתית.

במסגרת המאבק יזם עובד נור, מהלך משותף אליו רתם את ראשי המועצות השכנות (עמק-המעיינות, ועמק יזרעאל), כולל ראש העיר עפולה. בנוסף, הוביל להחלטה במרכז המועצות האזוריות, ויזם מהלך בו למעלה מ-1500 תושבי הסביבה הביעו התנגדות אישית, שהצטרפה להתנגדויות הרשויות ומזכירויות היישובים בגלבוע. בנוסף, תחת הובלת ראש מוא"ז הגלבוע התקיים קמפיין ציבורי ותקשורתי, שתרם להתנגדות הנחרצת בוועדה המקומית, והמחוזית לתכנון. במסגרת ההתנגדויות יזמה מוא"ז הגלבוע שלל פעילויות איסוף נתונים תומכים המצביעים על הפגמים הרבים בתכנון וההשפעה המזיקה המצטברת, אשר נשלחו לעיון השרים, ח"כים, ומובילי דעה לגיבוש חזית מתנגדת ומשפיעה.ראשי רשויות שכנות

כאמור, היום התבשר ראש מוא"ז הגלבוע על הקפאת התוכנית, לאחר שבדיון שהתקיים במועצה הארצית לתכנון ובניה, הודיע מנכ"ל משרד האנרגיה, אודי אדירי, כי הוא ער לביקורת, ועל כן מוסרות מסדר יום המועצה, ארבע תחנות כוח בהיקף של 4,860 מגה וואט שקידם המשרד, ובהם תחנת "מבואות גלבוע". בגלבוע מצביעים בגאווה על כך שמדובר במאבק הסביבתי השני בהובלת עובד נור, בו הוא רותם מחאת תושבים המונים לעצירת מה שנטען "כבלתי אפשרי". בסוף שנת 2016, קיבלה מוא"ז הגלבוע החלטה לדחות  את בקשות ההיתר של חברת 'פרוטרום' להעתקת מפעלה מחיפה לגלבוע. ההחלטה התקבלה לאור הדברים שעלו במהלך הבדיקה היסודית שקיימה המועצה, ולאור החלק הפעיל אליו נרתמו תושבי הגלבוע במעורבות ואכפתיות חברתית וערכית.