בניגוד למתווה הארצי- תלמידי בתי הספר היסודיים בגלבוע ייהנו מלימוד פרונטלי למשך כל השבוע/ פתיחת שנת הלימודים- חג מאושר בגלבוע

בגלבוע, אין חג מאושר יותר, מיום פתיחת שנת הלימודים; בניגוד למתווה הארצי- תלמידי בתי הספר היסודיים ייהנו מלימוד פרונטלי למשך כל השבוע


בשנת הלימודים תשפ"א תמשיך מערכת החינוך בגלבוע לקדם אקלים בטוח ומוגן המאפשר תהליכים של הוראה ולמידה, לצד הקניית ערכים חברתיים חשובים. הדבר מקבל משנה תוקף כאשר המועצה משלימה את הכנותיה לפתיחת שנת הלימודים, תחת הנחיות משרדי החינוך והבריאות, בצל אתגרי הקורונה.

את השבוע לפני פתיחת שנה"ל ניצל עובד נור, ראש המועצה, לסיור בכל מוסדות החינוך, על מנת לעמוד מקרוב אחר מוכנותם לפתיחת שנת הלימודים ולהיפגש עם סגל המוסדות, כשהוא מבקש לכוון את יישום התכניות הפדגוגיות, וההיערכות הייחודית למציאות שמכתיבה התקופה. גולת הכותרת היא ביצירת מצב מיטבי עבור בתיה"ס היסודיים בגלבוע, אשר תלמידיו ילמדו למידה כבשגרה (פרונטלי), ללא פיצול, 5 ימים בשבוע (לפחות 25 שעות שבועיות).

עובד נור, ראש המועצה: "יצירת סביבה מכבדת ובטוחה כבר בתחילת שנת הלימודים, חיונית להסתגלותם של התלמידים לבית-הספר ולתחושת המוגנות שלהם, להתפתחותם הרגשית, ללמידה ולרכישת מיומנויות וערכים. אני גאה במיוחד על יצירת מצב בו יתקיים מקסימום לימוד פרונטלי, ובמקביל מובטחת למידה רציפה, תוך ניטור נתוני התחלואה, ושמירה על בריאות וביטחון התלמידים וצוותי ההוראה בגלבוע".

ההישג המשמעותי בגלבוע, בולט בכך שהוא שונה מהמתווה הארצי, ומאפשר (חרף התנאים הנדרשים), לכל ילדי כיתות א' עד ו', ללמוד במשך כל השבוע בבתי הספר. גם בבתיה"ס העל-יסודיים יצרו בגלבוע מצב מיטבי של מינימום למידה מרחוק. דגש מיוחד הושם על שנתון כיתה ז', המתחילים ביה"ס חדש, כאשר כל השכבה תגיע ללפחות שלושה ימים רצופים לביה"ס, בשונה מהמתווה הארצי (חצי שכבה ליומיים בלבד). הדבר נעשה מתוך רצון למקסם את אפשרויות ההתאקלמות והיכרות בין התלמידים, ומבלי לחרוג מהנחיות צו הבריאות.

כזכור לפני חודשיים (בחודש יולי), הנחה עובד נור, את כל גורמי החינוך בגלבוע להיערך לתרחישים מחמירים, ולנצל את חופשת הקיץ, להתארגנות מיטבית לפתיחת שנה"ל, תחת המגבלות אשר עלולים אף לחייב סגר ומעבר ללמידה מרחוק. כחלק מהיערכות הטובה נערכה מראש גם מחלקת התחבורה, ויצרה שיבוץ מיטבי בו מרבית מערך ההיסעים, מורכב כך שלכל קו ישנו נהג קבוע ומוכר לילדים ולהוריהם, ומאידך, כל הנהגים עברו הדרכה והכשרה על-מנת לעמוד בתנאים בטוחים.

אליה וקוץ בה

למרות קורות הרוח מהיערכות המיטבית לפתיחת שנה"ל, בגלבוע לא נותרים אדישים לגל ההתפרצות המדאיג בהיקף ההדבקות בקורונה, בתחומי המועצה. "היום יותר מתמיד נדרשת- הקפדה על הנחיות הבריאות האישיות, המשפחתיות והקהילתיות". אומר עובד נור. "אם לא ננקוט כעת באחריות, אישית וקהילתית, ונמזער את ההתפרצות, נוביל למצב בו מוסדות חינוך יסגרו, תלמידים רבים יאלצו ללמוד מרחוק, בביתם, והורים יפגעו ביכולת השתלבותם בעבודה. אני בטוח ביכולתנו, כולנו יחדיו, לייצר את החוסן הקהילתי הנחוץ למזעור הסכנה". אומר ראש המועצה.