לראשונה בגלבוע מפורק ועד ישוב, על מנת לאפשר את שיפור וייעול השירות לתושב


במוא"ז הגלבוע ממשיכים לפועל ליצירת בסיס איתן של קשר שוטף, הדדי ופורה, לטובת קידום היישובים והתושבים. הדבר נעשה כמשימה משותפת, תוך התאמת שיתוף הפעולה לצרכי היישוב וציפיותיו, וליכולות המועצה, ובהתאם לסל הכלים המצוי בשלטון הדו-רובדי. השבוע, לראשונה מאז נכנס לתפקידו כראש מועצה, הוביל עובד נור, החלטת מליאה אשר מפזרת את וועד הישוב מלאה, לאחר שלא תפקד למעלה משנה, ומנע בכך מתושביו, שירותי מועצה מרובים.

"המועצה אחראית על מתן שירותים מסוימים לישובים ולתושבים בין עם הועד מתפקד או לא". אומר עובד נור, ראש המועצה. "לצערי בגלבוע ישנן מספר וועדים שלא מתפקדים כהלכה, או כמו במקרה של מלאה- לא מתפקדים בכלל. המועצה כלואה במקום בו כאשר הועד לא יכול לקבל אחריות, היא לא יכולה להעביר תקציבים ושירותים לישוב. פנו מספר חברי מליאה ואנו נהנים לבקשתם ועושים את הנדרש. בכפוף לאישור משרד הפנים, נשלב כוחות מקומיים חדשים, עמם נוכל לקדם מתן מענים ביישוב, ולרווחת התושבים".

ברקע הדברים עומדים מספר וועדים של ישובים בגלבוע אשר אינם מתפקדים כהלכה. התפקוד הלקוי מתבטא בין השאר באי קיום ישיבות נדרשות (ניהול ארגוני וקהילתי), אי הגשת תקציב יישובי, התעלמות מעקרונות בפיתוח הישוב, כמו הכנת תב"ע, ומחסור בולט בהובלה אסטרטגית בבינוי ופיתוח הקהילה. מאידך, מועצה מחויבת ע"פ החוק להעביר תקציבים, משאבים ושירותים- רק לוועד מתפקד, ולכן היא חייבת לפעול על מנת לייצר כוחות מקומיים אחרים מולם תעבוד ע"פ החוק.

לישיבת מליאת מוא"ז הגלבוע, הובאו לדיון עתידים של 2 וועדים לא מתפקדים בישובים מלאה ונאעורה. במקרה של הישוב נאעורה הושגו ברגע האחרון הסכמות והבנות המאפשרות את המשך תפקוד הוועד הקיים, ובאופן שהמועצה יכולה להכיר בו. במושב מלאה הוחלט על פיזור הוועד הלא מתפקד, ובאישור משרד הפנים ייחל כעת תהליך של זהות וועדים (אל מול הועד החקלאי במושב), כך שהמועצה תוכל לעבוד אל מול הוועד החדש במושב מלאה.

רמי אלהרר, חבר במליאה (נציג הישוב ברק), אמר בסוף הדיון כי "הישוב מלאה נקלע למצוקה תפקודית קשה. זו פעם ראשונה שמביאים נושא כזה לדיון של עצירת תפקוד הועד והחלפתו. זהו אומץ פוליטי מצד המועצה, ומהלך נדרש אשר יפעל לטובת התושבים והישוב כולו". לדברי אלהרר.

מליאת המועצה

"תנופת העשייה בגלבוע מבוססת על הצמחה ושילוב הכוחות המקומיים". מוסיף עובד נור. "שיתוף הפעולה המוצלח בין הנהגת המועצה להנהגות המקומיות, היא זו שתמשיך להוביל להצלחת הגלבוע". לדברי ראש המועצה.