מרכז המועצות האזוריות מכיר את הגלבוע!


פיתוח אל מול שימור, יצירת מנופי צמיחה חדשים, והזנקת תחום התיירות (בדגש על תיירות ספורט אתגרי), עמדו במרכז ביקור מטה 'מרכז המועצות האזוריות', בגלבוע. שי חג'ג', יו"ר מרכז המועצות האזוריות וראש מוא"ז מרחבים, מנכ"ל מרכז המועצות, איציק אשכנזי ובכירים נוספים מהמרכז הגיעו לפגישת עבודה עם הנהלת המועצה, ומנהלי האגפים והמחלקות.

"אני רואה במרכז המועצות האזוריות שותף מעולה ומסור אשר מסייע לנו רבות אל מול משרדי הממשלה והמוסדות הלאומיים". אומר עובד נור, ראש המועצה. "בסופו של דבר כל הנושאים מתכנסים לאותה נקודה מרכזית- הצרכים של המרחב הכפרי, שהם ייחודיים ושונים בתכלית מאלה של הרשויות האחרות". עוד אמר ראש מוא"ז הגלבוע כי "החיים במרחב הכפרי מורכבים, האחריות לעתיד רבה והדילמות משמעותיות, ועם זאת ישנה הבנה שנעשית כאן מלאכה רבה, מבורכת ומוערכת, הרואה את טובת הציבור, לצד שימור וקידום המרחב לנגד עיניה", אומר עבוד נור.

הביקור התמקד ברובו בכתף שאול, אל מול הנוף בו נוצקו ערכי היסוד בגלבוע הבונים קהילות משגשגות וחברה בריאה, שיש בה תקווה ושותפות גורל. מעבר להצגת פעילות המועצה, עסקה הפגישה באתגרים שונים עמם מתמודדים מנהלות ומנהלי המחלקות, והצעות לחיזוק שיתופי פעולה עם מרכז המועצות.

במוא"ז הגלבוע רואים במרכז המועצות האזוריות, כגורם מתכלל המוביל את פיתוח המרחב הכפרי כולו. בהובלתו של שי חג'ג' ניכרת רוח של סולידריות מעשית, המקדמת את המועצות האזוריות, בהתמודדות עם תמורות כלכליות פתאומיות, תכנון מרחבי לקוי, סוגיות רבות בתחום החקלאות, התשתיות, ביטחון, התרבות, והתיירות, ולא פחות מכך מפני פוליטיקה פופוליסטית מזיקה.ביקור המועצות האזוריות

יו"ר מרכז המועצות האזוריות שי חג'ג' התייחס לנושאים שהועלו, ותיאר את הפעילות הענפה של המרכז על מנת לפתור את הסוגיות המעכבות את המרחב הכפרי. לדבריו "למדנו היום הרבה על הגלבוע, ואנו רואים את הדרך המצוינת שעשיתם בהליך ההבראה. יש לכם תכניות מצוינות שמגיעות מתוך חזון ברור. תודה רבה על הביקור והשותפות. יחד נעשה ונצליח", סיכם חג'ג'.