מנהלים את איכות החיים- החלה מהפכת התברואה בגלבוע


בגלבוע מדווחים בגאווה רבה על השקת התכנית המקיפה- "מנהלים איכות חיים בגלבוע", שתכליתה שיפור ניהול מערך האשפה ברחבי המועצה. התכנית תכלול חידוש, שדרוג ומספור כלי האצירה לאשפה הביתית בישובים, יחד עם הסדרת ותגבור המיחזור ביישובים, וכן הסדרת הטיפול בפסולת הגושית ועוד. "תכנית זו היא הגשמה מוצלחת לפעילות מועצתית מבורכת!" אומר עובד נור, ראש המועצה. "מעבר למהפכה באיכות החיים, התכנית משקפת זיהוי הזדמנויות המניב תוצאות, הובלת מהלכים למינוף כלכלי, וכל זה לצד התנהלות ארגונית מתוכננת ומסודרת".

השבוע החל שלב א' בתכנית בקיבוץ בית-השיטה, והוא כולל הצבת פחים חדשים, עמידים ויעילים יותר בתפעול, ב-16 ישובים, בעלות כוללת של 550,000 ש', בשנה הקרובה. בהמשך, תוך הפניית משאבים, ושיתוף פעולה הדוק עם התושבים והוועדים, תקדם המועצה את השלמת הפעילות בכל יישובי הגלבוע. בטרם הביצוע קיימה המועצה סקירה מעמיקה בנושא, ממנה עלה כי קיימת בגלבוע כמות לא פרופורציונאלית של פחים ביחס לכמות בתי האב, בהשוואה ליחס המקובל. מאידך, הבלאי בכלי האצירה הישנים גבוה ויוצר תחלופה אינטנסיבית. לאור זאת, הוחלט לצמצם את הכמויות, לכדי פח אחד גדול (בנפח של 1,100 ליטר) ל-3 משפחות, עם בלאי נמוך משמעותי, ופחות עצירות הנדרשות לפינויים.

ההסדרה ושדרוג מערך כלי האצירה, גם כולל חידוש טכנולוגי, כאשר כל הפחים החדשים מקודדים בקוד אישי עם פרטי הישוב, באופן המאפשר מיפוי, ניטור ופיקוח בכל רגע נתון, אחרי הפח ומצבו. מאידך, הברקוד יקל על התושבים בדיווח על מפגעים הקשורים לפח, ומכאן שגם ישפר את מהירות וטיב השירות הניתן לתושב. את התוכניות מוביל האגף לשירותים מוניציפליים בגלבוע, בניהולו של טל שמיר, והפעילות השבוע מהווה כיריית פתיחה לתכנית מקיפה הרבה יותר, שתכלול כאמור את כל נושא המיחזור, הטיפול בגזם ובפסולת העיסקית ועוד, והיא תלווה כל העת בפעילות חינוכית והסברתית.

"בהובלת מנכ"לית המועצה יצרנו תכנית מקצועית ויעילה התורמת היטב לאיכות הסביבה והחיים בגלבוע, לצד חיסכון בהוצאות, המפנה משאבים לצרכי המועצה, וחיזוק הישובים", אומר ראש המועצה. "לאחר שנה, שלימדה את כולנו להעריך עוד יותר את איכות החיים שלנו, ואת אחריותנו לשימור חלקת האלוהים הקטנה שלנו בגלבוע, נותר לנו רק לאחל לכולנו שנת בריאות ואיכות חיים", אומר עובד נור.