תיכון 'אורט אחווה גלבוע'- שנה של מצוינת! | תלמידי כפר יחזקאל וגדעונה מצטרפים לביה"ס היסודי 'גלבוע | הבטחת רצף תפקודי של היישובים בשעת חירום | לא מסתכנים- נבדקים | כל עאם ואינתו בח'יר!

09 ביולי 2021: משתפים במקצת בשבוע שהיה בגלבוע


מהנעשה בגלבוע