מרכז טכנולוגי חדש בגלבוע


השבוע הגיע ראש המועצה יחד עם סגניו, ראש מינהל החינוך, ומנהלי ההנדסה, לבחון מקרוב את קצב התקדמות המרכז הטכנולוגי החדש, שנבנה בביה"ס עמק-חרוד, במקום אולם הספורט המיתולוגי. גם בפרויקט זה באים לידי ביטוי שילובי הזרועות בין המועצה, ביה"ס ורשת עמל, אשר יחדיו מאגמים משאבים ויכולות, ומצליחים לקדם במהירות וביעילות פרויקטים משמעותיים בגלבוע.
עובד נור, ראש המועצה: "המרכז החדש שנבנה יהווה מקום מרכזי בגלבוע לצורך קידום יוזמות עסקיות ולימודי עיצוב וטכנולוגיה. אני רואה בכך משימה חשובה ותרומה של הגלבוע, להחזרת היוקרה למקצועות הטכנולוגיה. מעבר ליתרונות המשתקפים עבור תלמידי הגלבוע, הרי שהטכנולוגיה שמפותחת בישראל תמיד תרמה לביטחון עתידה והתפתחותה של המדינה".

מרכז טכנולוגי חדש

המרכז החדש יבנה כך שיאפשר למידה במספר מגוון של דרכים, לרבות קבוצות קטנות או כיתה מלאה. המרכז ישמש את כל תלמידי הגלבוע, וע"פ התכנון הוא יעבוד גם באופן מלא, לאחר שעות הלימודים, ובכך יהווה בית עבור חוגים במקצועות טכנולוגים שונים. הבניה במקום מתוכננת להסתיים תוך שלושה חודשים, ובגלבוע כמובן יברכו על המוגמר.