שגרירים טובים של ציבור תושבי הגלבוע: תודה והוקרה ללוחמי האש


מוא"ז הגלבוע ידועה כמובילה בכל הקשור לחיזוק הלכידות הקהילתית והתגייסותם של עשרות אנשים ערכים מקרבה- לפעילויות בעלות אופי ביטחוני ושמירת המרחב. מכאן כבר קצרה הדרך לערב הוקרה ותודה לכ-30 מתנדבי כיבוי והצלה, שערכה המועצה עבורם השבוע בבריכה בגן-נר.

"זוהי קבוצה מאוד איכותית". אומר עובד נור, ראש המועצה. "יש בה תושבים היודעים מה זו מחויבות ונתינה. יש בהם אהבה לזולת ולחברה, ולא נותר לנו אלא להתגאות בהם. אנחנו רואים בהם שגרירים טובים של ציבור תושבי הגלבוע בכל הקשור לבטיחות אש, ומניעת סכנה לציבור."

הגלבוע מתגאה ב-2 צוותים פעילים שהוקמו ביוזמת המועצה, ומחזיקים כבאיות תקניות של כב"א בישובים כפר-יחזקאל ומגן-שאול. לאחר שעברו הכשרה מלאה, הצוותים מוזנקים כבשגרה לפעילות במשך כל ימי השנה על ידי מרכז השליטה המחוזי של כב"א, ואילו לאירועים בשטחים הסמוכמים  לישובים- יוצאים באופן עצמאי.

אותם צוותי פעולה הוקמו על בסיס שיקולים מבצעיים, ורצון לצמצם משמעותית את זמני התגובה לאירועים המתרחשים בגלבוע, ויחד עם ציוד הכיבוי וההצלה- מהווים המתנדבים מכפלת כוח משמעותי לשירותי הכבאות, ומתפקדים כצוות כיבוי והצלה במלוא מובן המילה. צוות המתנדבים של מגן-שאול, אף זכה בשנת 2018 לתעודת הוקרה מיוחדת, לאחר שהוזנק למעל מ-90 קריאות במשך השנה, נתון הנחשב למספר שיא בקרב תחנות כבאות ישראל.

מעבר ליצירת מכפיל כוח, בגלבוע גאים לציין גם על עלייה במודעות לסכנות האש, כנגזרת לפעולות ההדרכה המרובות, שמקיימים חברי היחידה. במהלך האירוע, בניצוחו של ראש המועצה, מפקד תחנת כיבוי עפולה וקב"ט המועצה (גיא איצקוביץ'), הוענקו לצוותים תיקי לוחם לכבאיות ותיקי חובש, ואילו כל לוחם אש מהגלבוע, קיבל תשורה אישית.