הגלבוע בהובלת התקצוב המגזר הערבי, ביישובי המועצות המעורבות


לקראת יישום תכנית החומש הממשלתית החדשה, להשקעה במגזר הערבי (החלטת ממשלה מס' 923), מוביל ראש מוא"ז הגלבוע, בגישת מעורבות פעילה ליצירת המענים לצרכים הקיימים בכל יישוב, ולא עוד מפרט טכני קשיח, שלא תמיד מתאים לצרכי התושבים ברשויות המעורבות. זאת, לצד דרישה לשיפוי תושבי הגלבוע במענים שנמנעו בעבר.

"התכנית שהסתיימה (החלטה 922) התחילה בתקלה מבחינתנו", מסביר עובד נור, ראש המועצה. "התושבים הערבים של המועצות המעורבות, כמו הגלבוע, הופלו לרעה, והדבר הצריך אותנו להובלת מאבק שהצליח, וטוב שהדברים תוקנו. כעת, אנו בחזית הפעילות לגיבוש התכנית החדשה ועיקרם התאמות המענים לצרכים הרבים בכפרים בכל התחומים: חינוך, תשתיות, בריאות, תרבות, תעשייה צמיחה דמוגרפית ועוד. חשוב לציין את האוזן הקשובה והגישה החיוביות שאנו פוגשים בקרב הנהגת המשרד לשוויון חברתי".

בפגישה שקיימו לאחרונה ראשי הרשויות המעורבות, עם ח"כ מנסור עבאס, ונציגי המשרד לשוויון חברתי, ציין נור, את חשיבות קידום הליכי התכנון לצד התאמות הנדרשות, לצד תהליך של שיתוף הציבור, בו מוגדרים בכל יישוב וישוב, הצרכים והמענים שניתן לבצע במסגרת התכנית. פעילות זו שבוצעה בגלבוע עוד בשלב התכנון, כל שכן, במשך היישום והעבודות בשטח, הובילה להשלמת שלל פרויקטים, והכרת משרדי הממשלה במוא"ז הגלבוע, כרשות מובילה במיקוד המשאבים ומיצוי היכולות.

במסגרת דיוני תקציב המדינה החדש אישר הממשלה העברתם של 29 מיליארד שקל לרשות לפיתוח כלכלי של החברה הערבית, שבמשרד לשוויון חברתי. הסכום יוקצה לגיבושה והוצאתה לפועל של תוכנית החומש החדשה לחברה הערבית והבדואית, שכאמור תהווה המשך לתוכנית "922". הסכום המדובר כפול מהתוכניות הקודמות, והוא הושג במסגרת ההסכם הקואליציוני של מפלגת רע"ם. במהלך החודש הקרוב, צפויה להגיש הרשות החלטת ממשלה מפורטת, שתכלול יעדים ותוכניות עבודה שמתואמים מול כל משרדי הממשלה הרלוונטיים.