השירות הפסיכולוגי החינוכי בגלבוע, יעבור לפעול תחת ניהול ישיר של מוא"ז הגלבוע

המעבר יתבצע בספטמבר 2022, על מנת לא לקטוע רצף טיפולי


מליאת מוא"ז הגלבוע, אישרה בכינוסה האחרון (16.2), את הצעת הנהלת המועצה לשיפור ובקרה השירות הפסיכולוגי החינוכי הניתן לילדי הגלבוע. עיקרי ההצעה מסתמכים על בחינה מעמיקה, של איכות ניהול השירות הפסיכולוגי, בניהולה של עמותת "תחנת העמקים".

הבדיקה כללה חוות דעת ממנהלי (ומנהלות) בתיה"ס והגננות, היוועצות עם הגורמים הרלוונטיים והמקצועיים במשרד החינוך, חוות דעת מנהלי האגפים במועצה, היוועצות עם רכזי בריאות וגורמי מקצוע בתחום מהיישובים, ולימוד אופן ואיכות השירות הניתן ברשויות אחרות ועוד.

אותה בדיקה העלתה כי קיימים פערים גדולים במימוש השעות העומדות לזכות מערכת החינוך, באיכות השירות, זמינותו ורציפותו, לצד מגוון לא מספק של שירותים, חוסר בשקיפות, וחוסר שביעות רצון של מוסדות החינוך וצרכי הרווחה במועצה.

לכך, הצטרפה ההבנה כי לא קיים יותר היתרון במחיר מסובסד ומיוחד לתושבי הגלבוע או לשירותים קהילתיים. עוד לימד תהליך הבחינה, כי מודל של 'מרכז אזורי', כבר לא רלוונטי במרחב הכפרי, וכי כיום הרשויות מנהלות באופן ישיר את השירותים הפסיכולוגים החינוכיים, בהנחיית משרד החינוך.

במוא"ז הגלבוע מדגישים כי הפסקת הפעלת עמותת "תחנת העמקים", אינה מידית, וכי לא יפגע הרצף הטיפולי, כאשר רק לקראת ספטמבר 2022, יעבור השירות הפסיכולוגי החינוכי לניהולה הישיר של המועצה.

במקביל ובנוסף, עדכנה מוא"ז הגלבוע את הנהלות הישובים, בדבר היערכות כוללת ובחינת אפשרויות שונות למתן מענה פסיכולוגי רחב יותר בתחנה, וכי יינתן עדכון על כך במהלך השנה הקרובה.

ראוי לציין כי מוא"ז עמק המעיינות, שותפתה של הגלבוע בעמותה 'תחנת העמקים', עודכנה על כל המהלכים. לצד זאת החלו מגעים עם גורמי רלוונטיים (כמו קופות החולים), לבחינת הפעלת שירותים פסיכולוגים קליניים ואחרים נוספים בתחנה, שתמשיך לפעול ככול הנראה באותו מבנה