בהתאם להחלטת המליאה עצרו בגלבוע את הליכי הוצאת ההיתרים למיזמים, עד קבלת מידע ותוצאות ניטור מהטורבינות המוקמות ברמת הגולן


הועדה המקומית לתכנון ובניה בגלבוע, דנה אתמול (ב'), בתכניות לחלוקה, של מיזמי טורבינות הרוח בסמוך לכפר יחזקאל וקיבוץ עין חרוד א'.

בהיערכות לדיון ובהתאם להחלטת המליאה, יזם ראש מוא"ז הגלבוע, עובד נור (המשמש גם כיו"ר הוועדה המקומית), מהלכים לאיסוף ממצאים ועדויות מצטברות, נוכח פעילות טורבינות הרוח המוקמות בגולן.

לטובת הצגת הממצאים זימן ראש המועצה לוועדה מספר עדים מהמועצה אזורית גולן, ובראשם חיים רוקח, ראש מוא"ז גולן, אשר פירט בפני הוועדה חלק מהממצאים המצטברים, ואמר לוועדה כי נוכח הממצאים, אין בכוונתו לקדם את המשך הקמת טורבינות הרוח המאושרות באזורו, ב-5 שנים הקרובות, עד אשר הצוות המדעי של "מכון שמיר" יסיים את עבודת המחקר והניטור המקיף, המצביע על השלכות ותוצאות פעילות הטורבינות.

ירון דקל, העומד בראש אותו צוות מחקר, הציג אף הוא לוועדה ממצאים ראשונים, שעל אף ראשוניותם יש בהן לבסס עדויות להשפעות על בעלי החיים המצויים בסמיכות לטורבינות שהוקמו.

תמיכה נוספת לדברים התקבלה בעדות כתובה שהועברה לוועדה ע"י חקלאית מקיבוץ אל-רום, העובדת בשטחים החקלאים שבסמוך לטורבינות הפעילות, שהוצגה כעדות אישית ראשונה בפני ועדות תכנון להשפעות בריאותיות שליליות שככל הנראה נגרמות מפעילות הטורבינות.

גם חבר מליאת מוא"ז הגלבוע, שגיא כהן (גן-נר), המצוי בקשר עסקי עם חקלאי רמת-הגולן, ביטא את התרשמותו מהשלכות פרויקט "עמק הרוחות", שהוקם לאחרונה ברמה"ג.

עובד נור, ראש המועצה: "להבנתנו מדובר בממצאים משמעותיים מספיק כדי לחזק את הספק ואת דרישתנו המעוגנת בבסיס ההסכם עם היזמים, שבמקרה של ספק, יש לעצור את הפעילות ולהעמיק בבחינה ובניטור. אנו מקיימים את החלטת מליאת המועצה, ועומדים על קיום ניטור ובדיקה מעמיקה של הטורבינות החדשות שהוקמו ברמת הגולן, כתנאי לכל המשך דיון".

בהמשך לדברים של ראש המועצה, ולאחר שמיעת היזמים והעדויות, החליטה הוועדה פה אחד לעצור את התכניות, עד אשר יתקבל מידע מוצק יותר על השלכות הפעילות.